Green Cargo varslar 350

december 21, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Lågkonjunkturen och industrins minskande transporter slår hårt mot Green Cargos ekonomi. Efter misslyckade fackförhandlingar om bl a lönesänkningar varslar bolaget nu 350 personer.

Efter fyra veckors förhandlingar med facken för att hitta åtgärder som bär genom lågkonjunkturen sa facken SEKO och ST nej till ett krisavtal, med arbetstidsförkortning med sänkt lön under fem månader var en viktig del. Konstruktionen var 80 procents arbetstid med 90 procents lön och 100 procents pensionsavsättning. Nu varslar Green Cargo om en övertalighet på 350 tjänster.

Green Cargos nätverk med godstågstransporter i hela landet, är en transportlösning med fasta kostnader och stor kapacitet. Det stora volymraset i industrin efter sommaren har för Green Cargo inneburit ekonomiska förluster.
– För att kunna genomföra nödvändiga investeringar och säkra företagets framtid är vi tvungna att vidta åtgärder mot förlusterna. Vi hade önskat en överenskommelse med facken men så blev det tyvärr inte och då står vi inför en övertalighet, säger Green Cargos vd Mikael Stöhr i ett pressmeddelande.

Efter varsel om övertalighet vidtar förhandlingar med facken i januari och turordningsförhandlingar ortsvis i februari. Först därefter kan besked ges om vilka befattningar och medarbetare som berörs.
– Det är uteslutet att vi skulle möta framtiden med planerade stora förluster. Det är ansvaret för företaget, våra medarbetare och inte minst våra kunders transporter idag och imorgon som leder till åtgärder, säger Mikael Stöhr.


Läs mer