Green Cargo satsar på intermodala transporter till Göteborgs hamn

mars 20, 2017 Logistik , Sjöfart , Transport
Foto: Green Cargo.

Green Cargo vill utöka den intermodala kapaciteten. Foto: Green Cargo.

Green Cargo genomför en långsiktig satsning på intermodala transporter – en lösning för de stora volymer av containrar med gods som ankommer till Göteborgs hamn.

I Göteborg lastas containrarna över till tåg för att transporteras vidare till Eskilstuna som Green Cargo använder som en hubb. Denna lösning gör det möjligt för rederier att fortsätta transportera sina gods med järnväg till och från Göteborgshamn.

– Vår hubblösning gör att vi kan erbjuda effektiva och punktliga transporter mellan hela Mälardalen och Göteborg, säger Green Cargos Försäljnings- och kundservicedirektör, Richard Kirchner.

– Strejken i Göteborgs hamn har inte hindrat oss att utöka vårt intermodala erbjudande. Vi kommer snarare att utöka antalet tåg från april.

Lösningen med Eskilstuna som hubb har varit i drift sedan årsskiftet. Från Göteborgs hamn rullar åtta tåg per vecka till Eskilstuna. I Eskilstuna fördelas godset för vidare transporter, tre till fyra gånger i veckan till Gävle, Stockholm, Södertälje respektive Norrköping. På slutdestinationerna vänder transporterna och går tillbaka till Göteborg via Eskilstunahubben.

 

 


Läs mer