Göteborg får ny fartygslinje

februari 10, 2015 Logistik , Sjöfart , Transport

Det tyska rederiet OPDR har tillsammans med X-Press Feeders startat en ny ny fartygslinje med godstrafik till England och Spanien från Göteborgs hamn.

I december gjorde det tyska rederiet Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei, OPDR, sitt första anlöp i containerterminalen, APM Terminals, i Göteborgs hamn. Tillsammans med rederiet X-Press Feeders har de startat en gemensam linje med godstrafik till England och Spanien. Den nya linjen anlöper Göteborgs hamn en gång i veckan.

— OPDR tror på den skandinaviska marknaden och har nu valt att förlägga ett anlöp per vecka i Göteborgs Hamn i samarbete med X-Press Feeders. Linjen kommer att knyta an till OPDR:s starka nätverk på den Iberiska Halvön, Kanarieöarna och Marocko, kommenterar Martin Magnusson på Aseco som är agent för OPDR.

X-Press Feeders trafikerar sedan tidigare Göteborgs Hamn medan OPDR blir en helt ny kund i hamnen.

Livsmedel och keramik in – svenska råvaror ut
Importen består till stor del av frukt och andra livsmedel, vin, keramik och kakel. Exporten består av stål, papper och sågade trävaror.

– Att Göteborgs Hamn nu får utökad trafik till Spanien är ett viktigt steg för alla företag som har handel mellan länderna, kommenterar hamn-vd Magnus Kårestedt.

Mellan Spanien och Sverige fraktas omkring 2,3 miljoner ton gods varje år, varav hälften transporteras sjövägen. Göteborgs Hamn har sedan några år tillbaka ett samarbete med Bilbao Hamn för att flytta över mer gods från väg till sjö.

Resan tar sex dagar
Den nya slingan är Göteborg– Rotterdam – Bilbao – Tilbury – Rotterdam – Aalborg – Göteborg. En resa som tar sex dagar från Göteborg till Bilbao respektive sju dagar från Bilbao till Göteborg. Fartygen som kommer att trafikera slingan heter Pantonio och WMS Groningen och kan lasta runt 700 containrar.


Läs mer