Godsvolymerna ökar i Stockholms Hamnar

januari 24, 2012 Logistik , Logistiklägen , Transport
Godsvolymerna ökar i Stockholms Hamnar

Under 2011 ökade volymerna för rullande gods, roro, med fyra procent.
Containervolymerna ökade med fem procent.

Stockholms Hamnars tre hamnar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn har en stark position inom godssegmentet roro, gods som går på trailers på färjorna. Under 2011 fraktades 6 496 000 ton gods med rorotrafiken, en ökning med fyra procent jämfört med föregående år.

Stockholms hamnar är starka inom roro som ökade med fyra procent 2012. Foto Per-Erik Adamsson

– Vi är mycket glada att vi nu kan redovisa ökade godsvolymer via Stockholms Hamnar, trots rådande osäkerhet i världsekonomin. Allra bäst går godset via Baltikum, där är utvecklingen mycket positiv, kommenterar säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Tufft containerår

För hanteringen av gods i containrar fortsatte den positiva utvecklingen under 2011. Ökningen var hela 18 procent för sista kvartalet 2011. Under 2011 omsattes 27 843 containrar (TEUs), vilket innebär en ökning med fem procent jämfört med 2010. Containerterminalen i Frihamnen trafikeras av tre rederier, Unifeeder, Teamlines och SCA Transforest.

– Efter ett tufft år för containerbranschen är det positivt att konstatera att volymerna via Stockholm ökade under 2011, jämfört med 2010. Vi hoppas och tror att denna positiva trend skall hålla i sig även under det kommande året, säger Lars Rexius, Unifeeder Sweden.
 

Ny godshamn

Stockholms Hamnar har hamnar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, och  planerar också att bygga en ny godshamn på Norvikudden i Nynäshamn . Koncernen har cirka 140 anställda och omsatte 633 mkr under 2010. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.

 


Läs mer