Gävles containervolymer växte 2012

januari 28, 2013 Logistik , Logistiklägen , Produktion , Transport

Gävle Hamn ökade containervolymerna över kaj med 1 % från 89 213 TEU 2011, till 89 858 under de tre första kvartalen 2012.

Gävle hamn är volymmässigt ostkustens största containerhamn, följda av Södertälje Hamn som redovisade 34 146 TEU för perioden jan-sep 2012 och Norrköpings Hamn med 32 270 TEU.

Siffrorna kommer från SCB som sammanställer trafiken över kaj i Sveriges. Hittills redovisas endast det gods som går över kaj.

I själva verket har många hamnar en större godsomsättning eftersom alltmer gods går på landvägen till och från hamnarna.


Läs mer