Citydistribution har ökat med 200 procent

januari 28, 2013 Forskning , Logistik , Miljö/CSR , Transport

En ny rapport från konsultföretaget Frost&Sullivan visar att kostnaden för leveranser till och inom i städer har ökat med 200 % sedan 1980. Det är betydligt mer än transportvolymernas ökning. Trafikstockningar och trängsel är ett av de största problemen. I framtiden krävs helt nya logistiklösningar.

Forskarna inom Frost&Sullivan, som arbetar tillsammans med beställande företag, har räknat på tidsförluster och merkostnader för extra bränsle som trängseln orsakar när de kommit fram till siffran.

Storstadstillväxten kommer att fortsätta. Kravet på transporter i städer kommer att öka. Konsekvensen blir att logistikföretagen i ökad utsträckning måste konsolidera sina leveranser. Lagerhållning måste ske via hubbar utanför städerna heter det i rapporten och det krävs speciallösningar för butiker i city när de ska ta emot leveranser.
De försök med smart citylogistik som hittills gjorts i Sverige har dock strandat på bristande intresse från stora aktörer.


Läs mer