Förpackningsresan – mot mindre emballage

mars 29, 2019 Logistik , Miljö/CSR

– Ju bättre företagen jobbar med sitt emballage och med leveranssättet, ju effektivare blir vi i utleveransskedet, säger Arne Andersson. Foto Magnus Liam Karlsson.

E-handeln växer och med den paketberget. Men behöver det verkligen vara så stort? Absolut inte, menar Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord.  – Ska man jobba med något konkret, som skulle ge effekt direkt och vara win-win för alla parter, så är det att jobba med emballaget, säger han.

Ur Intelligent Logistik nummer 2 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Förpackningar är inte bara godsbärare, utan en stor del i köpupplevelsen. Många konsumenter reagerar när den lilla pryl de valt att beställa, kanske i förhoppningen att få den hemlevererad, i stället anlänt till ett ombud i en ganska stor låda full med plast.

– Ett problem är att vissa e-handlare bara köper in ett sorts emballage. De upplever att det blir billigare men biter sig själva i svansen. I slutänden blir det både svårare och dyrare – det handlar om grundläggande logistik, säger Arne Andersson.

Tillsammans med institutionen för förpackningslogistik i Lund, och representanter från e-handeln och förpackningsindustrin har Postnord satt ihop en referensgrupp som under vinjetten “Förpackningsresan” ska titta på hur förpackningarna kan bli mindre och miljösmartare.

– Inte bara miljön tjänar på detta utan även e-handlare, de flesta transportörerna debiterar ju efter volymvikt, säger Arne Andersson.

“Inte bre ut sig”

Att förpackningen inte överdimensioneras är viktigast, menar Arne Andersson – den lilla förändringen i sig skulle minska paketvolymen avsevärt.

– Jag tror det är väldigt viktigt att arbeta mot mindre luft och inte breda ut sig.

Enligt e-barometern ökade e-handeln med 15 procent under 2018. Paketvolymerna går en liknande utveckling till mötes.

– Mindre paket skulle ge högre fyllnadsgrad, högre effektivitet, färre lastbilar och fler paket kan lämnas i brevlådan eller utanför dörren än hos ombud. Ju bättre företagen jobbar med sitt emballage och med leveranssättet, ju effektivare blir vi i utleveransskedet. Det är en konkret förändring som ger resultat direkt – med tanke på volymutvecklingen så måste man tänka på det här.

Hoppas på varubreven

Brevvolymerna minskar obönhörligt. Enligt Post- och telestyrelsen har brevförsändelserna minskat med 40 procent sen år 2000. För Postnord, som gick med förlust på 855 miljoner SEK 2018 mycket på grund av de vikande brevvolymerna, skulle ett uppsving för varubrev vara mer än välkommet. Men vägen dit är inte spikrak, förra året fick Postnord kritik för att de först ändrat måtten för varubreven, och sedan lagt till en avgift på 38 kronor för brev som inte höll de nya måtten. Kritiken ledde till att avgiften sänktes till 5 kronor.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nummer 2 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!