Fedexplan blir kvar på marken

juni 7, 2012 Logistik

Det amerikanska expressfraktbolaget Fedex drar in 24 av sina jetplan för att anpassa kapaciteten till den krympande efterfrågan på den amerikanska marknaden.

Bolaget planerar att dra in ytterligare 21 plan under 2013. Åtgärderna genomförs för att minska kostnaderna inom bolagets amerikanska expressverksamhet men berör inte andra delar av Fedex nät, skriver Bloomberg News.


Läs mer