Helsingborg och CMP utreder gemensamt hamnbolag

Helsingborgs Hamn AB (HHAB) och Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) tecknade på torsdagen en avsiktsförklaring om att utreda ett gemensamt hamnbolag.

Styrelsen för respektive hamnbolag har fattat beslut om att utreda fördjupad samverkan mellan de två hamnbolagen. Målet är att skapa en ny stark hamnaktör i Öresundsregionen med ett bredare produktutbud och därmed ett bättre kunderbjudande.
– Vi kan konstatera att det finns goda affärsmässiga förutsättningar för ett gemensamt hamnbolag, säger Jo Kristian Okstad, vd i Helsingborgs Hamn. Det handlar framför allt om högre intäkter och lägre drifts- och investeringskostnader, samt att vår konkurrenskraft i Östersjöregionen stärks.
 

Den ökande handeln med länderna i Östersjöregionen, den allt hårdare konkurrensen från såväl andra hamnar som övriga trafikslag, begränsade expansionsmöjligheter längs kustlinjen samt allt striktare miljövillkor i transportindustrin är några faktorer som ligger bakom avsiktsförklaringen.
 

– De två hamnarnas verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Johan Röstin, vd i CMP. Genom att fokusera på våra nuvarande specialistområden kan effektiviteten öka och kunderbjudandet bli bättre. Ett fördjupat samarbete skulle också innebära att vi undviker dubbelinvesteringar.