EU-nej till UPS köp av TNT Express

januari 17, 2013 Logistik , Produktion , Transport

EU-kommissionen avser besluta att stoppa UPS förvärv av TNT Express. Amerikanska UPS är världens största expressfraktbolag. Med köpet av
holländska TNT som från början har australiska rötter skulle den
dominenade ställningen kunna hota konkurrensen, anser EU-kommissionen.

Eftersom EU stoppar samgåendet kommer UPS erbjudande till TNT inte att
fullföljas. Därför tvingas UPS betala en form av avgift på motsvarande cirka 1,8 miljarder SEK till TNT för det återtagna erbjudandet.

UPS kommer att kommentera den stoppade affären mer utförligt så snart EU-kommissionen har utfärdat ett formellt ställningstagande. Det ställningstagandet väntas tillkännages under de kommande veckorna. UPS uppger att de föreslagit olika åtgärder för att tillmötesgå EUs krav.
– Vi är extremt besvikna över EUs ställningstagande, kommenterar UPS ordförande och vd Scott Davis.

Samgåendet skulle enligt UPS ha varit bra för logistikbranschen och skulle gett fördelar för kunder och konsumenter och bidragit till tillväxt i Europa.

– Nu blickar vi framåt och vårt bolag kommer att fokusera på fortsatt tillväxt. Jag vill tacka TNT Express för att de delade visionen av det värde vi skulle ha skapat för våra kunder, aktieägare och medarbetare, samt för de avsevärda ansträngningar som har gjorts under det senaste året.

Gösta Hultén


Läs mer