Göteborg får ny tågbro vid Marieholm

januari 18, 2013 Infrastruktur , Logistik , Produktion , Transport
Göteborg får ny tågbro vid Marieholm

Gul linje visar nya Marieholmsbrons planerade sträckning. Illustration: Tyréns

Göteborg får en ny tågbro över Göta älv vid Marieholm tidigare än planerat, rapporterar Sveriges Radio. Förslaget  godkändes i onsdags av Göteborgs kommunledning.

Kommunen har lovat betala 250 miljoner kronor för att tidigarelägga bron som ger dubbla spår över älven och att detaljplanen nu godkänts är viktigt.

– Det är en extremt viktig pusselbit. Det är en av de viktigaste artärerna i Göteborgs infrastruktur och idag är den inte tillräcklig, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) till Sveriges Radio.

Nuvarande Marieholmsbro är en flaskhals för godstrafiken till och från hamnen. Därför har både kommunen och Göteborgs hamn pungat ut med totalt 250 miljoner kronor för att flytta byggstarten för en andra bro från 2018 till i år, om möjligt.

Synkas med vägbygge

Kommunen sparar också drygt 100 miljoner kronor på att grundläggningen för bron kan synkas med biltunnelbygget vid Marieholm som börjar nästa år. Statens kostnad för tågbron beräknas totalt till 2,5 miljarder kronor. Bara att lösa in berörda industrifastigheter beräknas gå på 400 miljoner kronor.

Tågbron hamnar 70 meter söder om den befintliga och blir nästan likadan.

Bygget väntas bli komplicerat, de leriga älvstränderna måste stabiliseras på grund av skredrisk, marken är förorenad och det finns översvämningsrisker. Hus på Hisingen måste bullerskyddas. Och allt måste godkännas av regeringen och mark- och miljödomstolen.

– Det finns en mängd utmaningar onekligen, säger Anneli Hulthén.


Läs mer