Sweco ritar Postens Rosersberg-terminal

januari 16, 2013 Fastigheter , Logistik , Produktion

Posten ska bygga en ny brevterminal i Rosersberg och Sweco har fått i uppdrag att gestalta byggnaden och projektera el-anläggningen. Totalt rör det sig om cirka 50 000 kvadratmeter. Swecos uppdrag är värt 5 miljoner kronor.

Den nya brevterminalen blir en ny logistkknutpunkt i direkt anslutning till järnväg
och ersätter de befintliga terminalerna i Uppsala och Tomteboda.
– Vi är inne i ett intensivt skede i nära samarbete med beställaren för att hinna klart med bygghandlingarna till sommaren. Det är en stor byggnad och utmaningen är att utforma logistiken och terminalens gestaltning samtidigt som vi skapar en bra arbetsmiljö för dem som kommer att jobba där, säger Andreas Puskas, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco.

Swecos uppdragsgivare är PEAB och Bravida. PEAB ansvarar för totalentreprenaden och Bravida ansvarar för de tekniska entreprenaderna. Brevterminalen i Rosersberg innebär ca 50 000 kvm nyproduktion av terminalbyggnad inklusive spårhall.

Terminalbyggnaden beräknas stå klar i slutet av 2014 och ska uppfylla kraven för Green Building. Cirka 600 medarbetare kommer att arbeta på terminalen.


Läs mer