Emirates frakt får prestigepris

november 4, 2013 Logistik , Transport

Flygbolaget Emirates fraktdivision SkyCargo förstärker sin position som ett av världens ledande flygfraktföretag genom att vinna utmärkelsen ‘Overall Carrier Of The Year’ i samband med utdelningen av Payload Asia Awards 2013.

Den mycket meriterande utmärkelsen togs emot av Noryate Bte Abdul Rahman, Emirates Cargo Manager i Singapore, på Emirates SkyCargos vägnar under konferens- och mässevenemanget Air Cargo & Logistics Asia 2013 i Singapore arrangeras för flygfrakts-, logistik- och e-handelsbranscherna.

Emirates tilldelades priset efter att ha röstats fram som bästa bolag inom kategorierna nätverkstäckning, utvecklingsstrategi, genomförande, kundservice, produktutveckling, flexibilitet och ledarskap för år 2012, av branschmagasinet Payload Asias läsare.

Under verksamhetsåret 2012/2013 transporterade Emirates SkyCargo 2,1 miljoner ton frakt i sitt linjenätverk och bidrog med 15 % (ca. 13,5 miljarder SEK) av Emirates totala vinst från flygverksamheten.

Under året har SkyCargo erhållit en rad utmärkelser, bl.a. ‘Cargo Airline of the Year 2013’ (Air Cargo Week), ‘Cargo Airline of the Year 2013’, ‘Best Middle East Cargo Airline’ (båda Air Cargo News), ‘Best Air Cargo Carrier Middle East’ (AFSCA), ‘Cargo Operator of the Year’ (SCATA) och ‘Air Cargo Excellence Award’ (Air Cargo World).

Emirates har sedan september i år en daglig flyglinje mellan Dubai och Arlanda.


Läs mer