DHL inför valbar miljöfrakt

november 4, 2013 Miljö/CSR , Transport

Nu inför logistikbolaget DHL Freight konceptet Miljöfrakt, där företag och privatpersoner kan välja transporter som garanterat går på förnybara bränslealternativ.

DHL Freight har utökat sitt gröna serviceutbud genom att införa en rapporteringsfunktion för miljöpåverkan. Sedan 1 oktober har DHL Freights kunder haft möjlighet att se miljöpåverkan för sina transporter per sändning med hjälp av en webbaserade tjänst ”Active Tracing”. Spårningsfunktionen för klimatpåverkan ger kunder transparens när det gäller miljöeffekterna av deras specifika transporter.

Nu får miljömedvetna kunder chansen att ta nästa steg: DHL Miljöfrakt. Tjänsten innebär i praktiken att DHL Freight styr om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnybara drivmedel.

– Tack vare att våra kunder väljer DHL Miljöfrakt har vi under året utökat vår fordonsflotta med sex nya lastbilar på miljöteknik. Det här innebär att transportutsläppen minskar samtidigt som vi kan utöka vårt erbjudande av miljöfrakt än mer. Väljer kunderna DHL Freights miljötillval reduceras de negativa CO2-utsläppen som transporterna skapar. I praktiken styr vi om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnyelsebara drivmedel, säger Ylva Öhrnell, miljöchef på DHL Freight i Sverige.

DHL Miljöfrakt kan kombineras med alla DHL Freights inrikesprodukter. Konceptet innebär att kunder som bokar DHL Miljöfrakt köper in sig på andelar i DHLs samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Det innebär alltså inte att just dessa varor körs med förnybara drivmedel, utan att DHL Freight var som helst i sitt inrikesnätverk byter ut ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnybara bränslen. För varje andel som bokas täcker DHL Freight upp med transporter som minskar tillskottet av skadliga växthusgaser. Tanken är att ju fler andelar som går åt desto fler hållbara transporter körs.

 


Läs mer