Klart för kommunfinasiering till sjöfartsprojekt

november 4, 2013 Infrastruktur , Produktion , Sjöfart

Från och med den 1 december i år kommer kommuner och landsting ha rätt att lämna bidrag till åtgärder i allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för. Det står klart efter ett riksdagsbeslut den 23 oktober.

Det innebär att samma villkor gäller för all transportinfrastruktur, oavsett om det handlar om statliga vägar, järnvägar eller farleder.

– Det är positivt att kommunal medfinansiering nu är möjlig. Transportsystemet ska se till transportbehovet och därmed vara trafikslagsövergripande. Att det nu blir samma villkor som gäller för all infrastruktur är bra, säger Marielle Svan, chef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet.

Beslutet innebär att de pågående projekten i Gävle och Mälaren kan fortsätta enligt plan. Muddringen i Gävle pågår för fullt, och projektet beräknas vara klart under 2014. För Mälarprojektet (Södertälje kanal och sluss samt Mälaren) pågår förberedelser för miljöprövning och teknisk beskrivning.
Samtidigt har Luleåprojektet, som handlar om att tillgodose framtida transportbehov för framför allt gruvnäringen, precis startat. Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar.

Projektet har fått finansering från EU på upp till 50 procent av kostnaderna. Just nu pågår en förstudie och farledsutredning.

– I och med riksdagsbeslutet kommer projektet att kunna drivas på med full kraft, vilket är välkommet med tanke på att det är ett prioriterat projekt, säger Marielle Svan.
– See more at: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Kommuner-far-finansiera-sjofartsprojekt/#sthash.DlESPTxt.dpuf