Containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn ställs in

Containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn ställs in

Lars Rexius, Kristofer Andrén, initiativtagare till projektet och Ragnar Johansson, vd SOL, som låg bakom satsningen på containerpendeln, som lagts på is. Foto: Dan Ljungsvik.

Det blir ingen ny containerpendel på Vänern mellan Göteborg och Kristinehamn – åtminstone inte just nu. Det meddelar Svenska Orient Linien, SOL.

I december 2017 gav SOL beskedet att man tänkt satsa på en småskalig containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn och att målsättningen var att en sådan skulle sätta igång till sommaren. Två avgångar per vecka, i vardera riktning, planerades och det tänkta upptagningsområdet var östra Värmland, västra Örebro län och södra Dalarna. 

“Tyvärr visade det sig att tiden inte riktigt var mogen för en start just nu”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

De tilltänkta kunderna finns inom detaljhandeln med importvolymer och skogs- och gruvnäringen med exportbehov. Fördelarna skulle vara hög frekvens, precision och lastkapacitet.

– Vi tror att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien, i ett pressmeddelande.

– Därför var vi intresserade av att vara med och utveckla den småskaliga IMO-sjöfarten och erbjuda marknaden en sjöfartsbaserad inrikes containerpendel. Marknaden var dock inte mogen för detta ännu, men vi är övertygade om att det är rätt och att det kommer att komma inom en inte allt för lång tid.

– Vi konstaterar att förändringsviljan är relativt låg för nya system, vilket antagligen inte är unikt för transportvärlden. Och trots goda intentioner från regering och riksdag, är det inte mycket som händer för att konkret hjälpa till att få igång inrikes sjöfart.

De höga marginalkostnader som de statliga avgifterna ger, kräver att man har stora volymer för att överhuvudtaget våga starta en trafik, skriver SOL, och det är denna tröskeleffekt som behöver ses över om vi på allvar skall kunna få en förändring av transportmönstret.

“När staten nyligen lät meddela att man tillför ytterligare 560 miljoner till järnvägen, öronmärkta att sänka järnvägskundernas kostnader, blev uppförsbacken plötsligt alltför brant. SOL, som kännetecknas av korta beslutsvägar och kvalitet, flexibilitet och entreprenörsanda, såg möjligheten att vara med att förändra detta mönster, men inser att tiden inte är riktigt mogen just nu” avslutar SOL.