Rörelseresultatet försämrades från -119 till -169 miljoner kronor, bland annat på grund av kostnader för det nya lagret.

– Verksamheten är lönsam efter rörliga produktionskostnader. Förutom lagret i Malmö belastas resultatet även av avskrivningar och stora marknadsföringskostnader, säger Tomas Kull till Market.