Containerfrakten väntas explodera

december 2, 2011 Logistik

Intermodal Europe 2011 – I Hamburgs hamn räknar man med en årlig tillväxt på 6,5 procent per år för containergodsvolymerna på järnväg. ?Det är en prognos vi måste förhålla oss till och en stor utmaning? säger Daniel Bishof på Hamburg Port Railway.

Den 29 november till 1 december arrangeras årets upplaga av Intermodal Europe i Hamburg. Under ett anförande på tisdagen den 29 november gav Daniel Bischof på Hamburg Port Railway en bild av utvecklingen för hamnens järnvägshantering.
– Hamburg är en traditionell port till Central- och Östeuropa. 22 procent av det hanterade godset går till närområdet, 33 procent går till Östersjöområdet (Baltic region) och 44 procent till Central- och Östeuropa.
Hamburg Port Railway grundades 1866 och förfogar idag över 300 kilometer järnvägsspår och omkring 800 växlar. Förutsättningarna för verksamheten har förändrats stort de senaste åren.
– Fram till avregleringen av järnvägsmarknaden 1996 hade vi en transportör (Deutche Bahn) nu har vi 92 olika järnvägstransportörer som kunder, berättar Daniel Bischof.
Han berättar också att antalet containrar som transporteras på järnväg har tiodubblats sedan 1980, och att Hamburg Hamn är den andra största tågfraktshuben i världen. Nästan 200 tåg per dag passerar in och ut ur hamnen, totalt omkring 1 200 tåg per vecka.
– Vi hade ett tapp under krisen 2008 och 2009, men 2010 var återigen ett rekordår. Nu räknar vi med en tillväxt på i genomsnitt 6,5 procent per år, och en fördubbling av volymerna till decenniets slut.
2018 väntas 400 tåg passera in och ut ur området, en dryg fördubbling och en stor logistisk utmaning.
– Det här är prognoser och de kan naturligtvis vara felaktiga, men det är prognoser vi måste ta på allvar och förhålla oss till.
Om man tittar på en karta över Hamburg kan man lätt se att de ökade volymerna blir en utmaning för infrastrukturen.
– Hamnen är belägen mitt i stan, vilket innebär att det inte går att bygga ut infrastrukturen i någon vidare utsträckning. Vi måste alltså klara av en fördubbling av volymerna på befintlig infrastruktur.
För att klara det pratar Daniel Bischof bland annat om nya IT-system som håller på att införas.
– våra system är 20 år gamla och inte precis “state of the art”, dessutom är systemen utformade för att hantera en transportör, inte 92 som vi har nu.
De nya IT-systemen väntas vara i drift år 2013. Bolaget har också infört ett nytt incitamentbaserat tariffsystem för att bli av med de parkertade vagnar och tåg som tidigare stod på området.
– Tomma parkerade vagnar kunde tidigare stå här i månader och ta upp plats, nu har vi ett slags parkeringsavgiftsystem som gör att vi får undan de vagnar som inte är i bruk. Det har hjälpt mycket och innebär en effektivare produktion.
– Att järnvägen fungerar bra är en förutsättning för hela hamnens konkurrenskraft.

Av Hilda Hultén