Storsatsning på flytande biogas

december 9, 2011 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Företaget NSR i Helsingborg planerar att bygga världens största anläggning för uppgradering av metangas till flytande biogas, LBG, för tung fordonstrafik.

NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, i Helsingborg ska bygga världens största anläggning för flytande biogas, LBG, för tung fordonstrafik. Fördelen med flytande biogas är att den kan transporteras med upp till sex gånger högre effektivitet jämfört med komprimerad biogas. LBG kan användas till tung trafik, som färje- och lastbilstrafik och medför inga nettoutsläpp av växthusgaser
Den planerade LBG-anläggningen för uppgradering av metangas från deponier och biogasanläggningar till flytande biogas kommer att ligga på Filbornaområdet i Helsingborg och blir enligt NSR världens hittills största. En fördubbling av kapaciteten för våtrötning av organiskt avfall från dagens cirka 70 000 ton per år till cirka 160 000 ton per år gör satsningen möjlig. Grontmij projektleder utbyggnaden av befintlig biogasanläggning på NSR:s huvudanläggning i Helsingborg.
? Användningen av komprimerad biogas ökar, samtidigt som vi ser att lastbilstillverkare utvecklar motorer som ska drivas på flytande biogas. Vår satsning på flytande biogas blir därför väldigt intressant sett ur ett globalt perspektiv säger Gunilla Nilsson, avdelningschef för biogasavdelningen på NSR i ett pressmeddelande.
Utbyggnaden av biogasanläggningen och den nya LBG-anläggningen är två av delprojekten som ingår i Team biogas, NSR:s biogassatsning som ska göra att företaget lever upp till sitt mål att vara fossilfritt år 2015. LBG-anläggningen beräknas vara i drift sommaren 2013.