Bra år för Posten Norge

februari 28, 2013 Logistik , Produktion , Transport

Norska Postenkoncernen redovisade ett driftsresultat före engångseffekter och nedskrivningar på 1 116 miljoner NOK för år 2012. Det var 65 miljoner NOK bättre än 2011.

– 2012 blir det femte året i rad med resultatframgång. Det beror på att vi har genomfört betydande kostnadsreduktioner ,samtidigt som vi har lyckats bra på marknaden. Det har varit ett bra år för Posten, säger koncernchef Dag Mejdell på Posten Norge.

Eftersom folks vanor förändras utvecklas Posten kontinuerligt. De kommande två åren kommer man att öppna 170 Post i Butik bland annat för att erbjuda alla som handlar på nätet ökad tillgänglighet.

– Det är en del av vårt systematiska arbete med förbättring och effektivisering. Totalt sett har våra förbättringsprogram bidragit med över 3 miljarder NOK till långvariga förbättringar sedan 2008, säger Mejdell.

Under 2012 uppgick intäkterna till totalt 22 924 miljoner NOK, vilket motsvarar nivån från 2011.

I postsegmentet var omsättningen lägre än i fjol till följd av fallande volymer inom både adresserad och oadresserad post. I logistiksegmentet, dit Bring hör, bidrog förvärven av logistikföretag till omsättningstillväxten.

– Vi har varit bra på att reducera kostnader, men vi måste även öka intäkterna. Därför har vi som första postföretag upprättat en separat division för e-handel. Vi förbereder oss nu på att bli den föredragna leverantören för såväl mottagare som avsändare. Denna marknad växer årligen med 15 procent, säger Dag Mejdell.

Postenkoncernen har ambitionen att växa i Norden. År 2012 organiserade man logistiksegmentet efter land, bland annat för att möjliggöra bättre tillväxt utanför Norge. Det svenska transportföretaget Ekdahls Åkeri förvärvades under det fjärde kvartalet och integreras nu i Bring Sverige, som ett led i arbetet med att bygga upp ett nationellt godsnätverk. Koncernens verksamhet utanför Norge hade 2012 samlade driftsintäkter på 6 434 miljoner NOK.


Läs mer