Glatt februaribesked för PMI

mars 1, 2013 INKÖP , PRODUKTION

Positiva vårvindar blåser i tillverkningsindustrin. PMI totalt steg till 50,9 i februari, första gången sedan mitten av 2012 som nivån ligger över 50.

Inköp- och logistikföreningen SILFs månatliga inköpschefsindex PMI steg till 50,9 i februari från 49,2 i januari. Det är första gången sedan mitten av förra året som indexnivån når över 50-strecket och tillverkningsindustrin inte längre krymper.
Samtliga fem delindex bidrog i januari positivt till utvecklingen av totalindexet. Sysselsättningen stod för det största bidraget, med 4,5 indexenheter, men en indexnivå på under 50 fortsatte att indikera på ett minskat personalbehov. Orderingången steg till 51,1 pådrivet främst av exportefterfrågan. Det sammanföll med att även industriföretagens orderstockar steg och att leveranstiderna ökade.
Industriföretagen fortsatte att revidera upp sina produktionsplaner, och detta tillsammans med att delindexet för produktionen befann sig i tillväxtzonen för andra månaden i rad, kan vara ett tecken på att industrikonjunkturen har bottnat ur.
Delindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll tillbaka till 47,9 i februari från 50,4 i januari. En starkare svensk krona gentemot euron kan ha bidragit till att pressa ned importpriserna.


Läs mer