Efterfrågan på vägtransporter ökar något

Det blir en något ökad efterfrågan på vägtransporter det kommande kvartalet, visar årets första Åkeribarometer. Priser och personalstyrkan förväntas förbli oförändrade och lönsamheten är fortsatt dålig.

Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för första kvartalet 2013.

Inför det kommande kvartalet förväntar sig ca 30 procent av de företagsledare inom åkerinäringen som deltagit i undersökningen att efterfrågan och produktionen ökar. Andelen har ökat kraftigt jämfört med bedömningen i förra kvartalet då endast ca 11 procent trodde på en ökad efterfrågan och produktion. För ett år sedan bedömde 39 procent vid motsvarande tillfälle att efterfrågan skulle öka.
– Vi kan se tydliga säsongsvariationer i bedömningen, men tron på den kommande efterfrågan var i förra kvartalet mer pessimistisk än tidigare liksom förhoppningen nu om ökad efterfrågan är mer än vanligt återhållsam, kommenterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.

Störst förväntningar om ökad efterfrågan kan ses inom bud-, post och småpaketstransporter, maskin- och tungtransport, miljöservice- och renhållning, samt fjärrtrafik och närdistribution.

Lägst förväntningar på efterfrågan finns inom kyl- och frystransporter, skogstransporter samt bygg- och anläggningstransporter.

Personalminskningar förutses främst inom bud-, post- och småpakettransporter, skogstransporter, fjärrtrafik samt närdistribution. Ökade investeringar anges inom skogstransporter, maskin- och tungtransporter, bygg- och anläggningstransporter medan bud-, post-, och småpaketstransporter, kyl- och frystransporter samt miljöservice och renhållning är inställda på minskade investeringar.

– Resultatet stämmer väl med andra bedömningar, konjunkturinstitutet pekar på positiva signaler för såväl industrin, som bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandeln och de privata tjänstenäringarna, framhåller Johan Lindström.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den nu redovisade undersökningen är utförd 28 januari till 8 februari 2013.


Läs mer