Återhämtning för Postnord

oktober 26, 2018 Logistik

Postnord går fortfarande back – men mindre än tidigare, visar den senaste kvartalsrapporten. 

Periodens rörelseresultat uppgick till minus 73 miljoner kronor, vilket dock är en förbättring från  minus 199 miljoner i fjol. 

“Tredje kvartalet är för PostNord det säsongsmässigt svagaste under året. Juli och augusti är månader med mindre paket- och brevvolymer än resterande del av året. Det tredje kvartalet 2018 har dock varit bättre än motsvarande kvartal 2017, vilket främst förklaras av att Danmarks förlust minskat.” kommenterar Postnords vd och koncernchef Håkan Ericsson. 

I Danmark börjar besparingarna från omställningen ge effekt. Brevvolymerna i Sverige har börjat falla kraftigare än tidigare och vi ser nu att digitaliseringstakten ökar även i Sverige, vilket påverkar resultatet negativt.

“Affärsverksamheten har haft en fortsatt hög aktivitetsnivå under kvartalet och bland annat tecknades en förlängning av vårt nordiska avtal med Zalando. Avtalet beräknas vara värt 2,5 miljarder i omsättning under tre år. Det är också glädjande att vi har förlängt ombudsavtalet med Coop under kvartalet. Det gör att vi nu har en stabilitet för de närmaste åren med fortsatta ombudsavtal med alla de tre stora livsmedelskedjorna i Sverige – ICA, Coop och Axfood – samt nya ombud genom Pressbyrån och 7-Elevenbutikerna. Vi arbetar kontinuerligt med att öka antalet ombud ytterligare för att på så sätt göra det ännu enklare för mottagarna att hitta ett utlämningsställe som passar i livspusslet. Totalt har vi hittills under året ökat antalet utlämningsställen med 461, varav 40 i Norge, 200 i Finland, 81 i Danmark och 140 i Sverige.” kommenterar Håkan Ericsson. 

Under kvartalet har Postnord förberett sig för för årets mest intensiva period, nämligen tiden från ”Black Friday” den 23 november fram till julafton.

“Hela systemet kommer att gå på högtryck och vi ser framför oss enskilda dagar där volymerna i vårt system kan bli upp till 100 procent högre än under en normal dag. Volymökningarna gäller ju inte bara oss utan hela branschen.” kommenterar Håkan Ericsson. 

Extra transportkapacitet kan bli betydligt dyrare än under en normal vecka. Postnord kommer behöva ta in extrapersonal för att hantera både sortering och distribution, och för att delvis kompensera för den kostnadsökning som denna arbetsintensiva period innebär kommunicerade bolaget i början av september att man under perioden 15 november till 31 december kommer att ta ut ett kapacitetstillägg för svenska B2C (företag till privatperson) paket på 4 kronor per paket.

“Tillägget ska ge en viss kostnadstäckning och syftar inte till att prismaximera i högsäsong. Kapacitetstillägget innebär en extrakostnad för e-handlarna, men jag tror att det finns en förståelse för de kostnadsökningar Postnord har i samband med denna kapacitetstopp.” kommenterar Håkan Ericsson.