Balder förvärvar 38 storstadsfastigheter av Castellum

oktober 26, 2018 Fastigheter

Fastighets AB Balder har tillsammans med institutionellt kapital ingått avtal med Castellum om att förvärva en fastighetsportfölj innehållande kontor, lager och logistikfastigheter i Stockholm och Göteborg. Balders andel uppgår till 49 %.

Förvärvet avser 38 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 174 000 kvadratmeter och förvärvas för ca 1, 8 miljarder kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheterna har bruttohyresintäkter (årliga hyresintäkter inklusive alla tillägg) om 152 miljoner kronor. De största hyresgästerna utgörs av Autoadapt, Göteborgs Stad, Alingsås kommun, Stockholms Stad, Dagab och Despec.

Försäljningen innebär att Castellum koncentrerar beståndet till mer strategiska lägen och minskar andelen industri- och butikslokaler i portföljen. I och med denna affär lämnar Castellum Alingsås och Lerum.

– Castellums portfölj består fortsatt av den noterade största kontorsportföljen och är en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige. Affären innebär att vi kvalitetsförflyttar och koncentrerar vår portfölj till strategiska lägen. Det ligger i vår långsiktiga strategi att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet genom såväl projekt som förvärv, kommenterar Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Vid frånträdet är den ekonomiska uthyrningsgraden cirka 91 % och den återstående kontraktslängden cirka 2,7 år.

Tillträde är planerat till 31 december 2018.