AstraZeneca flyttar medicinfrakt från flyg till sjö

april 12, 2013 Logistik , Miljö/CSR , Produktion , Transport
AstraZeneca flyttar medicinfrakt från flyg till sjö

Kostnaden har inte varit fokus, men visst blir det billigare, säger Caroline Sjöstedt. Foto Lena Sonne

Läkemedelsföretaget AstraZeneca flyttar över tempererat flyggods till sjö. “Det blir stora miljö- och ekonomiska vinster”, säger Caroline Sjöstedt, supply chain manager eller distributionschef på Gärtunaanläggningen i Södertälje.

Gärtunaanläggningen i Södertälje är en av världens största pillerfabriker.

Astra Zeneca flyttar sina transporter av tempererat gods härifrån från flyg till sjötransporter.

– Vi inför sjötransporter i hela koncernen, säger Caroline Sjöstedt. Vi har ju så nära till Södertälje hamn.

– 70 % av allt långväga gods till kunder i USA, Sydamerika, Asien, Australien, Nya Zeeland kommer successivt under 2013 att flytta över från flyggods till sjö.

Allt ska vara klart vid årskiftet 2013- 2014. I Gärtuna är de 7000 ton av företagets totalt ca 20 000 ton globalt, som i år flyttas över från flyg till sjö. 2012 var 42 % av dessa sjötransporter. Hittills har all Europadistribution gått på väg och ska även göra det i fortsättningen.

Drastiskt minskade klimatutsläpp

– Förändringen gör vi av tre skäl; dels miljöskäl med minskade koldioxidutsläp – hela 98 % mindre koldioxidutsläpp, dels av kvalitativa skäl eftersom vi får en bättre kedja, med färre brytpunkter och bättre temperaturkontroll. Dessutom är det säkrare både för produkterna och under själva transporten.

Med flyg skulle varorna först fraktas med bil till Arlanda och därefter packas om. Nu går de med bil till europeisk flygplats och sedan vidare.

Men ledtiden ökar från 5 dagar till 30 dagar.

– Men det är egentligen inte ett problem, säger Caroline Sjöstedt. Det kräver bara bättre planering.

– Kostnaden har inte varit i fokus, säger hon. Men visst blir det även billigare.

Av Lena Sonne


Läs mer