Anmälan om konkurrensbegränsning i apoteksbranschen

april 12, 2013 Inköp , Logistik , Produktion

Svensk Egenvård har under en tid fått information från ett flertal medlemsföretag om en konkurrensbegränsande samverkan mellan vissa apotekskedjor och en distributör, skriver man i ett pressmeddelande. De apotekskedjor som är aktuella är Medstop, DocMorris, Apoteksgruppen, Vårdapoteket och Kronans Droghandel. Distributören är Oriola AB som äger Kronans Droghandel och Medstop.

De samverkande apoteken har genom ett avtalsarrangemang förbundit sig att agera gemensamt. Misstankarna rör avtal mellan apotekskonkurrenterna om gemensamma inköpspriser och att deras
samarbete med Oriola. innehåller förbud att köpa produkter från annan än Oriola.

– De eventuellt lägre priser som inköpssamarbetet kan medföra kommer inte konsumenterna till godo. Samarbetet förbättrar endast de samverkande apotekens marginaler då konkurrensen sätts ur spel, säger Svensk Egenvårds vd Mats Nilsson i en kommentar.

– De samverkande apoteken har en så konkurrenshämmande styrka att de kan tvinga leverantörerna att acceptera villkor som leder till en utslagning på leverantörsmarknaden. Detta leder till sämre utbud för konsumenterna, menar Mats Nilsson.

 


Läs mer