Malmqvist: ”Konjunkturen har vänt uppåt”

april 12, 2013 Forskning , Intervjun , Produktion
Malmqvist: ”Konjunkturen har vänt uppåt”

USAs oväntat stabila ekonomi har bidragit till att konjunkturvändningen nu är här, menar finansanalytiker Peter Malmqvist. Foto: LinkedIn

Intelligent Logistiks Gösta Hultén träffade finansanalytikern Peter Malmquist vid Fastighetsnytts välbesökta Business Arena i Göteborg den 11 april, där han var huvudtalare.

Trots att importen till ett 40-tal av världens viktigaste länder visat nolltillväxt de senaste 2-3 åren och trots att världshandelsorganisationen WTO dagen innan har sänkt sin prognos för 2013 från 4,5 till 3,3 % i ökning och att förra årets världshandel visade den lägsta tillväxten på över 30 år, är finansanalytikern Peter Malmquist säker på sin sak:

– Konjunkturen har ändå vänt uppåt. Det har skett i två steg. Den första kom redan tidigt förra året, när det stod klart att Greklandsoron ändå skulle få en begränsad påverkan.

Den andra vändningen kom nu vid årsskiftet, menar han.

Han pekar på tre faktorer som just nu driver världens BNP och handel mot ökad tillväxt:

– Den första är att USA s ekonomi trots allt utvecklas väl, vilket knappast rapporterats i svenska media.

– Den andra är att Kinas tillväxt ligger stabilt på 7-8 %.

– Den tredje faktorn är att oron i EMU nu senast kring Cypern bara fick marginell inverkan på finansmarknaderna i övriga Europa.

– Cypern är ju ett litet land, med ungefär samma befolkning som Göteborg.

Vad skulle kunna rubba ditt ljusa scenario ?

– Det enda som skulle kunna rubba det ljusnande scenariot är om ett stort EU-land som Spanien eller Italien skulle kollapsa.

Portugal är däremot inte så viktigt att det skulle kunna hota tillväxten i hela EMU och oron för Frankrike är enligt Peter Malmquist lite överdriven.

”Finansmarknaderna pålitligare mätare än PMI”

För Sveriges del så är visserligen den starka kronan ett hot mot delar av exportindustrin.

– Men jag tror att en strakare krona mot Euron är ett läge man få leva med. På längre sikt kan dock euron komma igen.

Vad tittar du på när du bedömer konjunkturen så här positivt?

Att senaste inköpschefsindex för svensk industri vände uppåt oväntat mycket under mars är ett tecken på att Sverige också är på väg ut ur lågkonjunkturen.

– PMI är ett snabbt och viktigt index. Men jag ser de finansiella marknaderna och börsen som en säkrare konjunkturindikator.

– De pekar på att tillväxten kommer att öka både 2013 och 2014 och att vi har passerat vändpunkten.

– PMI är inte heller så frikopplad från vad som rapporteras i media som man kanske kan tro. Jag litar faktiskt mer på de finansiella investerare som konjunkturbedömare.

Av Gösta Hultén


Läs mer