APM tar över containerterminalen

januari 4, 2012 Logistik

Idag, den 4 januari 2012, tar APM Terminals formellt över som ägare av containerterminalen i Göteborgs hamn. Terminalbolaget Skandia Container Terminal kommer i samband med detta att byta namn till APM Terminals Gothenburg.

Terminalen är Skandinaviens största och hanterar cirka 800 000 containrar per år. Avtalet med APM Terminals skrevs under i oktober 2011 och affären godkändes av det svenska konkurrensverket i december. Göteborgs Hamn AB, som även fortsatt äger mark, kajer och byggnader i hamnen upplåter dessa via ett koncessionsavtal. Avtalet löper på 25 år och ger APM Terminals rätt att driva och utveckla terminalverksamheten.
APM Terminals är en av världens fyra största terminaloperatörer i hamnar världen över, med 60 containerterminaler i 33 länder. Bolaget ingår i den danska koncernen AP Möller-Maersk och har alla världens containerrederier som kunder. Huvudkontoret ligger i Haag, Holland.
I samband med övertagandet byter terminalen namn till APM Terminals Gothenburg AB.

– Nu ska vi göra APM Terminals Gothenburg till en av Norra Europas ledande containerhubbar! Vi är imponerade över Göteborgs Hamns genomförande av omstruktureringen och ser fram emot ett nära samarbete med dem, säger Kim Fejfer, vd för APM Terminals i ett pressmeddelande.
Den 17 februari tar Keld Pedersen över som vd för APM Terminals Gothenburg AB och nuvarande vd Sven Porelius lämnar i samband med detta företaget. Keld Pedersen är född i Danmark och har lång erfarenhet av terminaldrift från olika delar av världen. Närmast kommer han från Port of Tanjung Pelepas i Malaysia där han arbetat som operativ chef.
 

I nummer 6/7 av Intelligent Logistik, sid 24, kan du läsa Felicity Landons artikel om vad APMs övertagande kommer att innebära för f d Skandiaterminalen. Bland annat lovar APM Europas vd Martin Poulsen satsa på fler skyttlar.  Länk till tidningsarkivet