Sjunkande transaktionsvolymer på fastigheter

januari 4, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Under det fjärde kvartalet 2011 genomfördes fastighetstransaktioner till ett värde om 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning.Det motsvarar en minskning med 32 procent jämfört med samma period 2010.

Det är framförallt under årets sista kvartal, det som normalt uppvisar starkast siffror, som transaktionsaktiviteten avtog. Senast en märkbar nedgång i transaktionsvolymen under årets sista kvartal noterades, var under det sista kvartalet 2008, strax innan finanskrisen på allvar slog till mot Sverige. Den europeiska skuldkris och nervositeten på världens finansmarknader, samt den sämre tillgången till finansiering har börjat göra intryck även i Sverige.
Transaktionsvolymen för s.k. cross border-transaktioner minskade med 25 procent till 34 miljarder kronor, att jämföra med 45 miljarder kronor 2010. Andelen cross bordertransaktioner var 32 procent under 2011 jämfört med 41 procent under föregående år. Trots att den svenska marknaden anses vara attraktiv bland de utländska investerarna, finner många att det är svårt att hitta ett utbud av investeringsobjekt som uppfyller deras avkastningskrav.
Även andelen transaktioner med ett värde om 500 miljoner kronor eller mer, har minskat något jämfört med föregående år. Under 2011 utgjorde dessa transaktioner 47 procent av den totala transaktionsvolymen, att jämföra med närmare 60 procent under 2010.
 

Samtliga våra tre storstadsområden har sett en relativt sett ökad aktivitet på marknaden, då deras respektive andel av den totala transaktionsvolymen ökar. Stockholms andel av den totala transaktionsvolymen i Sverige motsvarar 39 procent, Göteborgs 7 procent samt Malmös 4 procent. Följaktligen kan konstateras att ungefär hälften av affärerna görs i våra tre storstadsområden, och ungefär hälften sker i övriga delar av Sverige. Jones Lang LaSalle konstaterar att trenden med större portföljaffärer “ute i landet” håller i sig även i år. Av årets tio största affärer är endast två hänförliga till bestånd i våra tre storstadsområden
De två största affärerna inom logistikfastigheter skedde då norska NRP sålde Ahlsells centrallager utanför Hallsberg, omfattande 70 000 kvadratmeter till Kuwait Finance House för 475 miljoner kronor, och då tyska Deka sålde Myren 8, Segeltorpsterminalen, till brittiska Rockspring.
Trots att transaktionsvolymen minskar något jämfört med föregående år, befinner sig volymerna fortfarande på historiskt höga nivåer.
Under kommande år bedömer dock Jones Lang LaSalle att transaktionerna kommer att bromsa.


Läs mer