Alwex tar över Kommunal distribution i Jönköping

juni 3, 2015 Logistik

Alwex bygger ut sin verksamhet i Jönköpingsregionen. Sedan tidigare har företaget haft en relativt omfattande transportverksamhet för bl a Växjö kommun, men genom ett nytt avtal etablerar man nu i Jönköpingsregionen och öppnar en ny distributionscentral i regionen. Därmed väntar också rekrytering av mer personal.

– Det här är en strategisk satsning från vår sida, säger Jonny Karlsson, säljare på affärsområdet Transport & Distribution och som haft ansvar för upphandlingen till Åkeritidningen. .

Att etablera en terminal i Jönköping har vi arbetat för under en längre tid och nu känns det mycket bra att kunna genomföra planerna.
Avtalet löper på 4 år, med 2 + 2 optionsår. Man startar den 1 november med att köra ut torra varor som kontors- och skolmaterial, rengöringsutrustning och liknande till kommunernas verksamheter. I mars 2016 börjar man även köra kylda och frysta varor som livsmedel och mejeriprodukter. Avtalet kommer skötas helt med miljöbilar och förnybara drivmedel.
Parallellt med att man räknar med att anställa tre till fyra personer till terminalen, har man i avtalet med Jönköpings kommun lovat att ta emot praktikanter från Bäckadals transportgymnasium, erbjuda ett antal arbetsplatser för funktionshindrade, samt ett antal praktikplatser för personer som idag står en bit ifrån arbetsmarknaden.
– Under Alwex handledning ska praktikanterna pröva arbetsuppgifter kopplade till varudistributionen och målet för praktikanterna är att de ska komma närmre arbetsmarknaden, säger Thomas Rodén, som är upphandlare och projektledare på Jönköpings kommun.


Läs mer