Distanskurser i logistik öppna för anmälan

Högskolan i Dalarna erbjuder två distanskurser på halvfart i Logistik och Supply chain management även i höst. “Det går bra att anmäla sig under sommaren” säger Ulf Höglind på Högskolan i Dalarna.

Kursen i Logistik och industriell ekonomi är en grundkurs som ger 9 högskolepoäng med start i höst, och ger kunskaper om moderna tillverkningsupplägg och centrala begrepp och metoder för utveckling av tillverkningsprocesser. Efter kursen ska man också klara enklare produktkalkyler, investeringskalkyler, ledtidsberäkningar samt kapitalbindningsanalyser.

Kursen i Supply Chain Management tar bland annat upp flödeskedjans uppkomst och utformning, flödesstrategier inklusive inköp, tillverkningsstrategier och lagerstrategier, funktionella områden som prognoser, planering, order och transporter och operativa områden som lager, lagerhantering och materialhantering.

– Man studerar i egen takt och har föreläsningar och uppgifter tillgängliga dygnet runt. Tentamen har dock en fast tidpunkt men går att ordna på andra högskolor eller lärocentra, berättar Ulf Höglind.

Kurserna ger 9 respektive 7.5 högskolepoäng efter avslutad tentamen.

– De som arbetar eller studerar på annat håll var som helst i världen kan studera dessa kurser eftersom allt sker på Internet. Det enda som kräver obligatorisk närvaro är tentamen, som dock kan ordnas var som helst i världen.

Högskolan i Dalarna har även flera kurser som går på helfart.

Här kan du läsa mer om kurserna:

Logistik och industriell ekonomi 
Supply Chain Management


Läs mer