A.P. Møller-Mærsk skriver ner värdet på affärsenhet med 40 procent

november 19, 2018 Logistik , Sjöfart

Den danska sjötransportjätten A.P. Møller-Mærsk har skrivit ner värdet på sin affärsenhet Mærsk Supply Service med 40 procent i det tredje kvartalet. Anledningen ska vara “utmanande marknadsvillkor”, enligt Di.

För drygt två år sedan beslutade koncernen om en strategi som innebär en renodling av bolagets shipping och logistik med utgångspunkt i containerfartygsflottan. Sedan dess har Mærsk Oil och Mærsk Tankers sålts till franska Total medan Mærsk Drilling ska särnoteras på börsen nästa år. Någon lösning för Mærsk Supply Service, ett serviceföretag för Mærsks avyttrade oljeföretag, har ännu inte presenterats. Av en not i bolagets delårsrapport framgår att “en strukturell lösning för Mærsk Supply Services förväntas inom 12 månader”.

Under kvartalet har det bokförda värdet på affärsområdet skrivits ner med 400 miljoner dollar till 600 miljoner dollar, uppger Ritzau.

“På grund av fortsatt utmanande marknadsförhållanden blir en nedvärdering inräknad i det tredje kvartalet för att avspegla ledningens reviderade förväntningar på värdet av Mærsk Supply Service”, heter det i rapporten.