Första möte för godstransportrådet

november 19, 2018 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Tomas Eneroth ledde godstransportrådets första möte. Foto Socialdemokraterna.

Regeringens godstransportråd hade sitt första möte i veckan, under ledning av Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister i övergångsregeringen, inledde med att tydliggöra de höga förväntningar som finns på att skapa verkstad och att genomföra regeringens nationella godstransportstrategi, enligt Tågoperatörerna.

Tidshorisonten är fyra år och ledamöterna sitter på ett personligt mandat. Rådet ska vara en plattform för att agera och ska fokusera på praktiska lösningar. Inriktningen är:

  1. Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  2. Omställning till fossilfria transporter
  3. Innovation, kompetens och kunskap

Trafikverket har fått en lång rad regeringsuppdrag för genomförande av den nationella godstransportstrategin och det kommer att inrättas ett kansli hos Trafikverket.

Eftersom Trafikverket också ska verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg, ska åtgärder till för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Trafikverket skall också intensifiera arbetet med att främja intermodala transporter. Även Trafikanalys har fått ett uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas.