147 000/mån till logistikkonsult väcker debatt i Katrineholm

mars 21, 2012 Logistik

Prislappen på den konsult som Katrineholms kommun anlitat för att få kunder till Katrineholms Logistikcentrum (KLC), 147 000 i månaden, väcker debatt i tidningen KatrineholmsKuriren.

Konsulten, Göteborgsföretaget Svensk logistikpartner AB som arbetar på uppdrag av det av Katrineholms kommun och Sörmlast/M4-gruppen AB samägda bolaget Katrineholm Railpoint AB, får ett arvode på 147 000 kronor i månaden för att en namngiven konsult ska arbeta fyra dagar i veckan för att få fler kunder till Logistikcentrum. I arvodet ingår ersättning för omkostnader på 5 000 kronor exklusive moms.

Svensk Logistikpartner är ett litet konsultbolag där konsulterna främst har en bakgrund som speditörer.
”Även om man räknar bort sådant som konsultföretagets kostnader för sociala avgifter, arbetslokal, kompetensutveckling och pensionsförsäkring, kan man utan att överdriva konstatera att det är lönsamt för Svensk Logistikpartner AB att försöka få fler kunder till Katrineholms Logistikcentrum”, skriver KatrineholmsKuriren i en ledare.

Katrineholms kommun har, i full enighet mellan S och M, investerat runt 175 miljoner kronor i Katrineholms Logistikcentrum.
”Vare sig vi vill eller inte måste vi tro på att bygget av Logistikcentrum ska vara lyckosamt för Katrineholm och hela västra Sörmland. För om vi tvivlar och motarbetar ökar risken för ett fiasko, och att det hamnar i skuggan av något annat näraliggande logistikcentrum som någon annan kommun plöjt ner skattepengar och prestige i, skriver tidningen..
Ingen kan i framtiden kategoriskt säga om det var rätt eller fel att anlägga omlastningsterminalerna, eftersom vi inte vet vad alternativet hade varit.
Den 19 mars hade Katrineholms kommunfullmäktige sammanträde. Oppositionsrådet Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en fråga till Göran Dahlström och Lars Härnström (M) om konsultarvodet.
Nu bordlades den frågan till aprilsammanträdet.
 

Men Ewa Callhammar väckte ändå frågan om Katrineholms Logistikcenter var den viktigaste näringslivssatsningen i kommunen – om inte småföretagen och deras villkor var viktigast. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström försvarade satsningen på logistik:
– Logistikcentrum är viktigt för kommunens framtid, en av de viktigaste satsningarna vi gjort för att få nya verksamheter, nya jobb och nya arbetstillfällen och för att kunna tävla med övriga Mälardalen om detta, också den dag något av de stora industriföretagen i Katrineholm försvinner.
-Vi ställer också en miljon kvm mark till förfogande i anslutning till logistikcentret för nya företag att etablera sig och för kommunen att kunna tävla om de 500 000 nya människor som är på väg att flytta till Mälardalen under åren framöver.


Läs mer