Stockholms västra logistikcentrum planeras i Bro

mars 21, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

KF Fastigheter och Kilenkrysset bildar ett 50/50 bolag som ska utveckla logistikverksamheter och bostäder på ett 165 ha stort markområde i Upplands-Bro.

KF Fastigheter har sedan länge haft ett omfattande markinnehav i Upplands-Bro nordväst om Stockholm, mellan E18 och Mälaren. Det aktuella markområdet på165 ha består av industrimark, naturmark samt mark som i översiktsplanen för Upplands-Bro beskrivs sägs vara lämplig för verksamheter och bostäder. Området ska nu utvecklas av Bro Markutveckling AB som ägs av KF Fastigheter AB och Kilenkrysset AB med
50% vardera.

– Vår vision är att utveckla Stor-Stockholms västra logistikcentrum här i Upplands-Bro. Men en en viktig förutsättning för projektet är att den nya Trafikplatsen Kockbacka vid E18 byggs, säger Mikael Gerhardsson, styrelseordförande i Bro Markutveckling AB.

Bro Markutvecklings initiala investering i området är på cirka 60 MSEK.som också tittar på möjligheten att utveckla av nya bostäder och service inom området i lägen invid Mälaren.

– Upplands-Bro är en väldigt intressant kommun att investera i framför allt med tanke på dess strategiska läge i Stockholmsregionen, säger Ulf Herder, VD Bro Markutveckling AB.

– Det sker många etableringar i Upplands-Bro nu, säger kommunstyrelsens ordförande Irène Seth (M). KF Fastigheters och Kilenkryssets investering sker i ett mycket spännande område där det finns en stor potential för både verksamhetsetableringar och det sjönära boendet. Vi ser fram emot vårt samarbete med KF Fastigheter och Kilenkrysset.

Kilenkrysset är ett privatägt fastighetsbolag med inriktning mot logistik och med tyngdpunkt i östra Mälardalen.

I affären ingår också ett cirka 50 ha stort i Norsholm vid E4 mellan Norrköping och Linköping. KF Fastigheter och Kilenkrysset samarbetar för närvarande även i Solberga, ett handelsområde strax utanför Strängnäs.