Nytt lager skapar jobb i Enköping

januari 2, 2018 Lager , Logistik
Nytt lager skapar jobb i Enköping

Från Enköpingslagret nås hela norra Storstockholm, Uppsala och Örebro men också Värmland och södra Dalafjällen.
Foto: Martin&Servera.

Martin & Serveras lagerflytt till Enköping har gjort bolaget till kommunens största privata arbetsgivare. I och med flytten får livsmedelsgrossisten en effektivare, klimatsmartare logistik. Nästa steg blir troligtvis ett nytt lager i Norrköping.

 I januari 2017 flyttade livsmedelsgrossisten Martin & Servera in i ett nytt, 36 000 kvm stort klimatsmart lager i Enköping.

– Det har varit en stor flytt med en del inkörningsutmaningar, men det har gått bra. Intrycket av Enköping som ort är mycket bra och vi har haft en god dialog med kommunen och de entreprenörer vi anlitat, berättar Martin & Serveras logistikdirektör Stefan Bergström Hedmark.

Bygget är utfört av Logistic Contractor och fastigheten ägs av NRP, som hyr ut till Martin & Servera på ett 12-årskontrakt. Lagret är en viktig etablering för kommunen, som med mer än 250 anställda varav majoriteten inom logistiken, blir Enköpings största privata arbetsgivare.

– Vi har gjort en del rekryteringar i Enköping, bland annat har vi byggt upp en pool av studenter som får rycka in vid toppar etc. Men en del i valet av Enköping var också att vi ville försöka behålla så mycket personal som möjligt från Årsta och Västerås.

 

Från Martin & Servera kan restauranger och storkök i Sverige beställa allt som behövs i ett kök, om det så är färsk-, torr-, kyl-, eller frysvaror, drycker, bestick eller köksutrustning. Det breda sortimentet kan vara en utmaning logistiskt.

– Det är ganska hårda krav när det gäller livsmedel och det gäller att kunna hålla en säker kylkedja hela vägen ut till kund för att kunna garantera matsäkerheten.

Det nya lagret är ett fullsortimentslager och Enköping är ett väl valt logistikläge för företaget.

– Från Enköping når vi hela norra Storstockholmsområdet, men också Uppsala och Örebro och lite längre bort Värmland och södra Dalafjällen. Och så är det ett bra läge vid E18 och riksväg 55 såklart, säger Stefan Bergström Hedmark. Lagret i Enköping ersätter två tidigare lager, i Årsta respektive Västerås, och Martin & Servera går därigenom från en logistikstruktur med fem lager till en med fyra.

 

– Vi har jobbat mycket med vår logistikstruktur över hela landet och sett över våra flöden. Målsättningen är att öka effektiviteten och på sikt kunna hantera större volymer. Vår bedömning är att med dessa fyra lager når vi de målen.

De fyra orter man valt är Halmstad, Umeå, Enköping och Norrköping. I Umeå stod ett nytt lager klart 2016, i Enköping flyttade man in i början av 2017. Nästa steg är att bygga nytt alternativt modernisera befintliga lokaler i Norrköping, men inget investeringsbeslut har tagits än. I april tecknade bolaget en markoption med Norrköpings kommun om en tomt i Herstadsberg, strax norr om det befintliga lagret, som ligger i lokaler som inte riktigt är anpassade för en modern grossistverksamhet. Etableringen skulle vara välkommen för Norrköping som inte fått några större logistiketableringar sedan Rustas centrallager blev klart 2015.

– Vi har jobbat mycket med vår logistikstruktur över hela landet och sett över våra flöden. Målsättningen är att öka effektiviteten och på sikt kunna hantera större volymer. Vår bedömning är att med dessa fyra lager når vi de målen, säger Stefan Bergström Hedmark. Foto: Martin&Servera.

– Norrköpingslagret försörjer den södra delen av Storstockholm, Östergötland, Södermanland samt delar av Småland.

I Enköping har Martin & Servera valt att satsa på en klimatsmart byggnad.

 

– De tidigare fastigheterna i Årsta och Västerås var gamla och inte alls anpassade efter modern byggteknik. Nu ville vi ha energieffektiva anläggningar. Anläggningen i Enköping är byggd med in- och utlastning på samma sida av fastigheten och det gör att vi minimerar värmespill. Vi återvinner all värme som våra kylmaskiner genererar. Vi har också dagsljusinsläpp i fastigheten för att minska belysning och förbättra arbetsmiljön.

– Det är oerhört glädjande att Martin & Servera har valt Enköping för sin etablering, något som ytterligare stärker Enköping som attraktiv logistikort. Med sina uppemot 250 anställda blir Martin & Servera Enköpings största privata arbetsgivare och en viktig samarbetspart i vårt gemensamma samhällsbygge, kommenterar Cecilia Lööw, näringslivschef i Enköping, etableringen.

 

 

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nr 7-8 2017


Läs mer