Så blir transporterna fossilfria

Företrädare för olika förnybara alternativ lyfter i en debattartikel i DN fram hur fossila bränslen ska ersättas i olika delar av transportsektorn och var respektive bränsle har sina största fördelar.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, har samlat företrädare för olika förnybara alternativ och olika delar av transportsektorn för att lyfta fram vad man är överens om så att man inte sätter krokben för varandra i onödan.

I debattartikeln har man tagit fram fem ståndpunkter som visar var drivmedlen gör störst nytta. 

1. Elektrifieringen kommer göra störst nytta i städerna. Elbilar, elbussar och ellastbilar med både batterier och bränsleceller bidrar till bättre stadsluft och minskat buller.

2. Biogas är idealiskt för regional buss och lastbilstrafik men också kan få stor betydelse inom industrin. Även elvägar kan vara en lösning på vissa sträckor.

3. Långväga transporter kommer gå på biodiesel (HVO) eftersom det kan blandas med fossil diesel och därmed också kan köra till länder där endast fossila alternativ finns att tillgå.

4. Sjöfarten som nu i stor omfattning går över till metanol och flytande fossil gas bereder sig därmed på att gå över till de biobaserade motsvarigheterna. Färjetrafik på kortare sträckor kan elektrifieras.

5. Flyget har på kort sikt inga andra alternativ än att byta till biodrivmedel. På längre sikt kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden.

Artikelförfattarna är överens om att det krävs en snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning, förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara drivmedel och batterier och en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Artikeln är underskriven av:

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst

Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige

Fredrik Larsson, Ansvarig för Miljö och Klimat, Föreningen Svensk Sjöfart

Johan Böhlin, energi- och drivmedelsstrateg, SLL-Trafikförvaltningen

Maria Fiskerud, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Olle Johansson, VD, Power Circle

Åsa Pettersson, Head of Public & Sustainability Affairs, Scania


Läs mer