Medarbetarfokus lyfter Icas lager

november 1, 2017 Lager , Logistik , Löner och statistik
Medarbetarfokus lyfter Icas lager

 

Avdelningen för specialvaror har gått från 63–65 procent nöjda medarbetare till 89 procent, med hjälp av nya arbetsrutiner. Foto: Hilda Hultén.

Avdelningen för specialvaror har gått från 63–65 procent nöjda medarbetare till 89 procent, med hjälp av nya arbetsrutiner. Foto: Hilda Hultén.

Icas centrallager i Kungälv har genomgått stora förändringar de senaste åren. Genom att sätta medarbetaren i fokus har logistikchefen Emma Stille uppdaterat verksamheten för att passa generation Z, vilket också gett produktivitetstalen en skjuts.

Emma Stille mönstrade på som logistikchef för Icas centrallager i Kungälv utanför Göteborg för fyra år sedan. Innan dess jobbade hon som HR-konsult på Ica och bakgrunden inom HR har haft stor betydelse för hur hon valt att leda den omdaning som Kungsälvslagret gått igenom.

– Jag har känt väldigt starkt att ska vi bli ledande inom logistik, så måste vi få med oss medarbetarna. Det är de som är nyckeln, säger Emma Stille.

Från region- till centrallager

På centrallagret i Kungälv jobbar drygt 600 personer som plockar och paketerar kolli som sedan levereras ut till alla drygt 1 300 Ica-butiker landet runt. De senaste åren har Kungälv genomgått en total verksamhetsförändring – från ett traditionellt regionlager för Ica-butikerna i Västsverige till nationellt centrallager för Icas sortiment av special- och färskvaror. Förändringen var en del i projektet InfraSydVäst, ISV. Projektet slutfördes 2015 och är ICAs i särklass största infrastrukturförändring. Huvuddelen var utbyggnaden av regionlagret i Helsingborg, men även Kungälvslagret har byggts ut och moderniserats.

– Det har varit en jätteomställning, nära en femtedel av Icas volymer har bytt lager, berättar Emma Stille.

Kungälvslagret öppnade 1976 och har försett Icas butiker med varor i över 40 år. Bolaget har genom årens logistikomställningar övergett betydligt modernare lager än det i Kungälv, bl a i Växjö, Umeå, Årsta och senast i Arlöv. Att man valde att modernisera i Kungälv berodde till stor del på läget.

– Ska vi bli ledande inom logistik så måste vi få med oss medarbetarna. Det är de som är nyckeln, säger Emma Stille. Foto: Hilda Hultén.

– Ska vi bli ledande inom logistik så måste vi få med oss medarbetarna. Det är de som är nyckeln, säger Emma Stille. Foto: Hilda Hultén.

Teambaserat arbete

Utbyggnaden och förändringar i distribution och sortiment har inneburit helt nya rutiner och arbetsuppgifter för medarbetarna.

– Men den stora, nya förändringen ligger i hur vi organiserar arbetet. På avdelningen för specialvaror har vi gått från ackordslön till fast lön, från grupper till team med roterande ansvarsuppgifter och från gruppmöten en gång i månaden till teammöten en gång i veckan.

Syftet har varit att öka medarbetarnas engagemang och vilja att stanna på arbetsplatsen – men också att öka samarbetet.

– Ett teambaserat arbetssätt är framtiden. Individarbete skapar inte incitament för samarbete, säger Emma Stille.

Projektet sjösattes för drygt ett år sedan och resultaten är lovande. Nu tittar ledningen på hur de skall kunna tillämpa samma principer i resten av verksamheten.

– Vi ser redan jättestora resultat. När vi började var det ingen del av avdelningen Special som presterade i nivå med sina måltal. Efter ett halvår började vi se en förändring och nu överträffar de i stället sina måltal, berättar Emma Stille.

Det nya sättet att arbeta i team och framförallt alla möten har ställt nya krav på cheferna på Special. Men responsen har varit närapå odelat positiv, menar Emma Stille.

– Chefer som tidigare fått dåliga betyg av medarbetarna har fått markant förbättrat betyg och har själva fått en helt annan motivation i sin roll. Många medarbetare har fått en ny social värld på jobbet genom att jobba i de här teamen. Det är en härlig känsla.

En stor förändring som skett är hur medarbetarna ser på sin arbetsplats, vilket Emma Stille hoppas ska leda till en lägre personalomsättning, framför allt bland unga medarbetare.  

– Vi har all time high i medarbetarenkäten, vi har gått från ett snitt på 63–65 procent nöjda medarbetare till 89 procent i teamen.

Nya medarbetarkrav

Emma Stille menar att den generation som nu kommer ut på golvet ”generation Z” har andra krav än tidigare och delvis eftersträvar andra saker.

– Medarbetarna kräver helt andra saker av oss idag. Förr var det ett fast jobb, att få jobba heltid, att tjäna pengar, att få sköta sig själv. Det var ”jag och min truck” som gällde.

– Nuförtiden vill man jobba extra, jobba deltid, styra sin egen tid, få mycket feedback och återkoppling och ha sin chef som mentor. Och gärna ha olika arbetsuppgifter vecka till vecka, säger Emma Stille.

– Även våra förväntningar på medarbetarna har ökat i samma takt. Idag vill vi ha mycket mer engagemang och delaktighet i arbetsplatsen och vår utveckling.

De unga kräver också mer insyn och information, menar hon.

– Vi måste vara mycket mer transparenta. Dagens medarbetare är extremt duktiga på att söka information. Den nya generation som ska in på arbetsmarknaden kan hantera 5,4 digitala kanaler samtidigt, medan 70-talister t ex bara kan hantera 1,7, berättar Emma Stille, som menar att Ica är lite efter i den digitala utvecklingen, men jobbar på det.

Av Klara Eriksson

Icas centrallager i Kungälv

Startår: 1976

Lageryta: 53 000 kvm

Antal anställda: 600

Lagerplatser 22 500

Plock: 630 000 kolli/vecka (33,5 miljoner/år)

Sortiment: Färskvaror och specialvaror (böcker, hemmet, konfektion och media)

 


Läs mer