Stendörren satsar stort och grönt

november 1, 2017 Fastigheter , Lager , Logistik
Stendörren satsar stort och grönt

 

Stendörren utökar sitt markinnehav i Bro för att på egen hand utveckla ett nytt logistikcenter med hållbarhetsprofil under namnet “GreenHub Bro.” Foto: Stendörren.

Stendörren utökar sitt markinnehav i Bro för att på egen hand utveckla ett nytt logistikcenter med hållbarhetsprofil under namnet “GreenHub Bro.” Foto: Stendörren.

Stendörren förvärvar ytterligare 530 000 kvm för att kunna utveckla logistikparken GreenHub Bro i Upplands Bro. Planen är en sammanhängande logistikpark på 1,4 miljoner kvm – med hållbar profil.

Logistikcentret Stockholm väst logistik i Bro skapades 2016 av Stendörren och Kilenkrysset tillsammans som ett 50/50 ägt joint-venture bolag. Men bolagen har gått skilda vägar och området ägs och utvecklas sedan 2017 enbart av Stendörren under det nya namnet GreenHub Bro. Nyligen förvärvade Stendörren ytterligare 530 000 kvm mark av Bro markutveckling AB, som ägs till hälften vardera av Kilenkrysset och KF fastigheter. Sedan tidigare äger Stendörren drygt 900 000 kvm i området, varav 300 000 är taget i anspråk, där Coops centrallager för kolonialvaror är den största anläggningen med 130 000 kvm.

– Det här är ett unikt läge för Stockholmsområdet, vi har ett stort markområde bara 25 km från Stockholm med en ny motorvägsavfart, en knapp km från E18, Säger Stendörrens vd Fredrik Brodin.

Genom förvärvet vill Stendörren skapa en hållbar logistikpark i bästa logistikläge i anslutning till E18 och stambanan. En ny motorvägsavfart byggs just nu och kommer stå färdig 2018 med namnet Kockbacka.

Bra pendlingsmöjliigheter

Fredrik Brodin pekar på flera fördelar med logistikläget. Närheten till E18 är elementär och järnvägsanslutningen skapar möjlighet att erbjuda hållbara transporter.

– Stambanan går precis bredvid och det är viktigt och kommer att bli ännu viktigare, även om vägtransporterna helt klart kommer dominera tonnaget under lång tid framöver. Finessen är att båda finns, säger Fredrik Brodin och pekar på en annan hållbarhetsaspekt av läget.

– Det här ligger precis vid Bro samhälle och pendeltågsstationen Bro. Det ger förutsättningar för människor att kunna pendla kollektivt till området för att arbeta, säger han, och menar att det här är ovanligt för större logistikområden.

– Logistikbranschen är ju arbetskraftsintensiv så det tror vi också är attraktivt för våra kunder. Företag som etablerar sig här kommer ha god tillgång till arbetskraft.

Storleken har betydelse

Storleken i sig är något som också har betydelse, särskilt i Stockholmsregionen.

– För kunder som behöver 20 000, 30 000 eller 40 000 kvm stora logistikanläggningar, finns nästan ingen marknad i Stockholmsområdet. De kunderna har ett begränsat utbud, säger Fredrik Brodin som menar att intresset redan varit stort.

– Vi har fått massor av förfrågningar. Kunderna har visat ett stort intresse för att etablera sig i området. Närheten till bra infrastruktur och tillgången till arbetskraft är viktiga orsaker.

Köpet är ett bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 65,4 miljoner kronor, vilket baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nr 6 2017

 


Läs mer