ICA bygger nytt centrallager i Riga

december 4, 2015 Lager , Logistiklägen

ICA Gruppen har beslutat att bygga ut och förnya centrallagret och huvudkontoret i Rimi Baltic i Riga.

Investeringen beräknas uppgå till 75 miljoner euro, motsvarande cirka 700 miljoner kronor mellan 2016 och 2018. Det nya lagret ger förutsättningar för en helt ny infrastruktur för hela den baltiska marknaden.

Av det totala investeringsbeloppet gäller 600 miljoner lagerverksamheten och ca 100 miljoner kontor. Fastigheten kommer efter utbyggnaden uppgå till 94 500 kvm, en nettoökning med 35 000 kvm från dagens eget och hyrda lager.

I och med att centrallagret byggs ut kommer lagerverksamheter i Lettland att konsolideras till lagret i Riga och centrallagerfunktionen för Baltikum att utökas.

Stark tillväxt i Baltikum gör att nuvarande lager och kontor i Lettland inte längre ä

är tillräckliga. Investeringen innebär, utöver större yta, även att fastigheterna m

moderniseras och anpassas efter dagens behov.

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen. Omsättningen 201

2014 uppgick till 11 632 miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive eng

engångsposter till 383 miljoner kronor.


Läs mer