Jernhusen säljer terminalen i Skövde

december 4, 2015 Fastigheter , Logistik

Sjöråsen AB köper logistikfastigheten Mariesjö 7, Mariesjöterminalen i Skövde för  45 miljoner SEK av Jernhusen AB. Tillträde sker den 15 januari 2016.

Sjöråsen AB är ett helägt dotterföretag till Arne Lorentzon AB, som har ett antal logistikterminaler sitt bestånd John Olsson i Skövde AB är idag hyresgäst på terminalen och hanterar hela driftverksamheten i form av lastning och lossning av gods. Mariesjöterminalen är bl a omlastningspunkt för SCA.

– Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, vilket skapar bättre möjligheter för ökade godstransporter på järnväg, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.


Läs mer