Aditro ska sköta Byggmax distribution

januari 26, 2016 Lager , Logistik , Transport

Byggmax stökar om rejält i logistiken. 2015 flyttades plocklagret till Växjö, i januari aviserades en flytt av lagret för norra Sverige till Gävle, och nu anlitar byggvarukedjan Aditro Logistics för att sköta distributionen.

Avtalet innebär att Aditro Logistics arbetar som en integrerad del av Byggmax logistikorganisation. Ansvaret omfattar utveckling, upphandling och styrning för att säkerställa att transporterna sker med hög kvalitet till rätt pris. Aditro Logistics kommer att fungera som ett kontrolltorn för samtliga transporter, både i Sverige och utomlands. Förändringen sägs medföra betydande kvalitetsförbättring, minskad miljöpåverkan och kostnadssänkning..

Transporterna planeras att successivt övergå till Aditro Logistics hantering under 2016, och effekterna kommer vara fullt implementerade i slutet av året.

– Vi ser fram mot att utveckla vårt samarbete med Byggmax, som kommer bli en av våra största kunder. Vi är väldigt imponerade över deras tillväxt och ser att vi med vår transportkompetens kan stötta dem på deras tillväxtresa, både på butiksdistribution och hemleveranser, kommenterar Aditros vd Matthias Kettelhoit.

däremot gäller upplägget inte någon lagerhållning, något som annars är Aditros kärnområde.

– Det räcker gott med distributionen, det är ett jätteuppdrag.

– Årligen hanterar vi tiotusentals sändningar, hem till kund och till våra butiker, vilket motsvarar en transportomsättning på runt 100 miljoner kronor årligen, berättar Niklas Hamberg, logistikchef Byggmax.

 

Plocklager till växjö

I augusti förra året aviserade byggkedjan att man flyttar sitt plocklager med bland annat verktyg, färger, spik och skruv från Göteborg till Alwex i Räppe utanför Växjö.

– Vi har sett över våra transporter och logistik under senaste året, säger Niklas Hamberg.

Även e-handeln ska skötas från Växjö, där man tar ca 20 000 kvm lageryta i anspråk, vvilket innebär att Alvex lager nu är fullt uthyrt, ett glädjande besked för Växjö som under många dragits med stora vakanser i sina logistikfastigheter. thandel kommer också att skötas härifrån. Bulklagret ligger kvar i Lysekil. Byggmax disponerar en lageryta på 20 000 kvm i Växjö  och Alwex huvudlager är nu fyllt.

Öppnar lager i Gävle hamn

I januari aviserade Byggmax att man öppnar ytterligare ett lager för norra Sverige hos Baltic Sea Gateway i Gävle hamn.

– Affären betyder jättemycket för utvecklingen av hamnen. Det är första gången vad jag vet som en butikskedja i den här storleken etablerar ett lager i Gävle, säger Håkan Bergström, vd på Baltic Sea Gateway till Gefle Dagblad.

– En stor del av logistiken i dag handlar om distribution av konsumtionsvaror. Fungerar det för Byggmax kommer det att kunna fungera för andra, säger .

Endast Byggmax bulklager i Lysekil blir kvar där det ligger.

Av Hilda Hultén

 


Läs mer