Zalandos nya logistikrobotar in i pilotfas

augusti 29, 2019 IT/Teknik , Lager
Zalandos nya logistikrobotar in i pilotfas

Zalando har tillsammans med start-upbolaget Magazino, utvecklat nya plockrobotar som kan plocka enskilda varor. Foto Zalando.

Efter en åtta månaders provperiod är Zalando nu redo att använda nya robotar i ett pilotprojekt på Zalandos lager i Lahr, Tyskland. Robotarna, som heter TORU, skiljer sig från andra logistikrobotar eftersom de är utrustade med robotarmar som kan nå och samla in enskilda produkter.

De är utformade för att lösa fysiskt utmanande uppgifter som annars skulle vara tröttsamma för människor.
– Efter att ha testats i olika pick-and-put-uppgifter har de två TORU-robotarna visat sig vara tillförlitliga i en logistisk miljö och är nu redo att användas i ett pilotprojekt vårt lager i Lahr. Vi har också beställt ytterligare sex stycken TORU-robotar till det lagret, kommenterar Carl-Friedrich zu Knyphausen, som är chef för logistikutveckling på Zalando.
Det speciella med TORU-robotarna är att de kan samla in separata skokartonger. Detta skiljer dem från majoriteten av andra robotsystem, som ofta bara kan flytta hela pallar eller lådor, men inte kan samla in enskilda produkter. Efter en åtta månaders provperiod på Zalandos lager i Erfurt flyttas robotarna till Zalandos lager i Lahr, Tyskland, där de kommer att användas i ett pilotprojekt.
Zalando har tillsammans med startup-bolaget Magazino, som har utvecklat TORU-robotarna, kommit överens om vissa parametrar som roboten kan utvärderas på. Under testperioden stod robotarna i början stilla under långa perioder på grund av funktionsfel eller databehandlingstid. Genom att minska ned denna tid har antalet samlingar per timme ökar avsevärt. Robotarna är dock fortfarande långsammare än Zalandos logistikpersonal och kommer att fortsätta vara det i närtid.
Skillnaden mellan testet och pilotfasen är att robotarna nu kommer att hantera verkliga kundorder och arbeta tillsammans med de anställda i lagret. I Erfurt fanns ett begränsat testområde så att robotarna inte störde den pågående driften. Robotar är tekniskt komplexa, baserade på artificiell intelligens och måste kopplas till en teknisk miljö. Tack vare utvecklingen av robotmaskinvara och artificiell intelligens är robotarna nu mer effektiva än i början av testperioden. TORU-robotarna kommer att flyttas till lagret i Lahr, eftersom robotarna bland annat kräver utrymme för överförings- och laddningsstationer.
– Vi testar teknologier som kan ta på sig fysiskt krävande eller monotona uppgifter från våra anställda. TORU-robotarna befriar våra anställda från fysiskt utmanande uppgifter som t.ex. att böja sig ner och sträcka sig för att ta produkter på topp- eller bottenhyllorna. Det handlar inte om att byta helt till automatisering. Vår strategi är faktiskt att främja ett effektivt samarbete mellan människor och robotar, kommenterar Carl-Friedrich zu Knyphausen.