Växer inom transportbranschen

januari 29, 2019 IT/Teknik , Transport

Bert-Inge Hogsved, vd Hogia. Foto: Hogia.

För tredje året i rad gör It-företaget Hogia i Stenungsund ”all time high”. Omsättningen ökade till 605 (565) miljoner kronor, antalet medarbetare ökade för tionde året i rad med 25 personer och är nu uppe i 675. System för transportsektorn växer snabbast.

Det verksamhetsområde som växte snabbast 2018 var system för transportsektorn, den delen svarar idag för 30 procent av Hogia-gruppens totala intäkter. Allra snabbast växte försäljningen till färjerederier.

– Det är vår mest internationella verksamhet. Idag har vi faktiskt rederikunder i samtliga världsdelar, kommenterar Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och vd.

Hogia investerar även 160 miljoner kronor i en ny kontorsbyggnad i Stenungsund. Den kommer att invigas under hösten 2019 och inrymma 200 arbetsplatser. Hogia är i dag Bohusläns näst största privata arbetsgivare.

– Under de senaste 28 åren har vi inte haft ett enda förlustår. Vi har en synnerligen solid ekonomisk situation som gör att vi kan fortsätta att satsa långsiktigt. Vi fortsätter att investera, både i förädling av befintliga produkter och lanseringar av nya molnbaserade produkter. Vi fortsätter att bygga kompetens och räknar med att framöver kunna öka vår personalstyrka med 25 personer per år, avslutar Bert-Inge Hogsved.