United Log blir Primelog

mars 6, 2013 IT/Teknik , Logistik

United Log säljer 4PL-verksamheten och företagsnamnet till Logent. Kvar blir  mjukvaruverksamheten Primelog.

Som ett led i företagets strategi att fokusera på verksamheten kring mjukvaran har UnitedLog Group därför beslutat att knoppa av sin mjukvarudel och bilda ett eget bolag, Primelog Software AB.

– Vi satsar på att bli ett rent mjukvaruföretag. Det har varit den mest lönsamma delen och vi byter också namn på företaget till Primelog för att markera förändringen, säger Lena Ridström, vd på United Log sedan 2010 till Intelligent Logistik.

Samtidigt avyttras 4PL-verksamheten till samarbetspartnern Logent, som även tar över namnet UnitedLog. Där ingår även drygt hälften av företagets personal, ett 30-tal personer som flyttar till Logents kontor i Stockholm och Malmö.

Primelog är ett globalt logistikstyrningssystem (LMS) som används av flera av Sveriges storföretag. Primelog köptes av United Log 2006 då det var ett rent mjukvaruföretag som drevs av Lena Ridström.

Primelog Software AB kommer att tillhandahålla både utveckling och leverans av mjukvaran som en Software-as-a-Service (SaaS) tjänst. Verksamheten ska bedrivas i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien.

United Log har dragits med lönsamhetsproblem under många år. Åren 2007 – 2011 gjorde bolaget förlustresultat på sammanlagt 80 miljoner kronor. Årsredovisningen för 2012 är ännu inte publicerad.

Hilda Hultén/Lena Sonne


Läs mer