Flygbränsle på järnväg årets lyft

Flygbränsle på järnväg årets lyft

Flygbränslet fraktas med två dagliga tåg från Fredrikskans hamn i Gävle (bilden)  direkt till bränsleanläggningen i Brista. Foto Hilda Hultén

Arlanda Flygbränslehantering tog i tisdags hem Godstransportrådets pris Årets Lyft 2012, för sin satsning att flytta flygbränsletransporterna från lastbil till järnväg.

Transporterna av flygbränsle gick med 50 lastbilar om dagen genom Stockholms gator. Sedan förändrade Arlanda Flygbränslehantering sitt tänk och flyttade över dem till det säkrare alternativet järnväg. Detta innebar ökad trafiksäkerhet, stora miljöbesparingar och minskade trängsel- och bullernivåer.

– Ett mycket gott exempel när det gäller att se över sina transportupplägg,
något alla borde göra. Vi vill lyfta upp detta, därför tilldelas Arlanda Flygbränslehantering Årets Lyft i Sverige 2012, säger Minoo Akhtarzand,
landshövding i Jönköpings län och representant för Godstransportråden i landet samt prisutdelare under tisdagens ceremoni vid Godsetdagen i Stockholm.

Årets Lyft är ett pris som lyfter fram företag som utfört intelligenta transportlösningar när det gäller godstrafik. Komponenter som värderas är volymer, risker, förändringskomplexitet, innovation samt minskad miljöbelastning. Varje godstransportråd ute i landet, det finns sex stycken, har möjlighet att utse regionala vinnare som sedan deltar i utmärkelsen om landets bästa transportlösning. I år deltog förutom Arlanda Flygbränslehantering ifrån Godstransportrådet Mittsverige även vinnaren i Skåne/Blekinge, Volvo Personvagnar/Volvo Logistics samt vinnaren i Småland, Real Rail.

Flygbränslet fraktades tidigare till Louddens- samt Bergs oljehamn för att därefter gå på lastbilar till Brista. Numera går de istället från Fredrikskans hamn i Gävle med två dagliga tåg direkt till bränsleanläggningen i Brista, vilket innebär cirka 2 200 ton flygbränsle per dag med ett säkrare trafikslag. Green Cargo är operatör och godstågens punktlighet ligger på runt 95 %. Övergången till järnväg ger ett årligt minskat utsläpp av CO2 med 2 500 ton.

– Det här är en oerhört stor ära för oss. Ett ytterligare bevis för att vi har tänkt i rätt riktning när det gäller vårt transportupplägg. Vi hade inte kunnat göra detta själva, tillsammans med alla inblandade parter har vi lyckats genomföra det här, berättar Bengt Westman, vd på Arlanda Flygbränslehantering.