Rittal bygger högautomatiserad fabrik

januari 7, 2019 IT/Teknik , Produktion

I framtiden kommer 70 svets- och hanteringsrobotar att säkerställa automatiska transport- och svetsprocesser på Rittal-fabriken i Rittershausen. Foto Rittal

En högteknologisk produktionsanläggning, som planerar saker automatiskt och optimerar underhållsarbetet tack vare artificiell intelligens, håller på att byggas i Rittershausen, Tyskland.

I Rittershausen förnyar Rittal, som producerar apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet,  sin produktionsanläggning till en toppmodern fabrik som kommer att producera företagets nya stora kapslingssystem VX25. Denna anläggning är byggd på principerna för Industri 4.0 och förväntas stå helt klar år 2020. Den totala investeringen har nått 120 miljoner euro.

Pågående förändring
– I samband med våra innovationer och nya produktlanseringar moderniserar vi alltid våra produktionsanläggningar. Om arton månader kommer ingenting här att se ut som det gör i dag, kommenterar Carsten Röttchen, vd International Production på Rittal.

Hela 70 nya svets- och hanteringsrobotar kommer att installeras, varav 30 redan är i drift. För att möjliggöra för maskinerna att kommunicera med varandra, övervakar hundratals sensorer de helautomatiska produktionsprocesserna. Det som sker i Rittershausen är början på en nätverksuppkopplad fabrik — något som också kallas Industri 4.00 (IoT)-produktion. Det är ett projekt som har mycket att erbjuda.

Intelligenta system
– Mycket av automatiseringen bygger på intelligenta och nätverksuppkopplade system som tänker framåt, planerar automatiskt och utlöser underhållsscenarier, förklarar Norbert Peter, fabrikschef i Rittershausen.

Den ombyggda anläggningen kommer att producera det nya stora kapslingsystemet VX25. Produktionslinjerna för det byggs ut under tiden som föregångaren, den globala storsäljaren TS 8, fortfarande rullar ut från produktionen i tusental. Det är en utmaning som kräver en förnyelse steg för steg.

Rittals strategi kan sammanfattas i “snabbare-bättre-överallt”. Den är fundamental för att nå konkurrensfördelar och den ökande nätverksuppkopplingen är det logiska svaret på de höga krav som ställs på både produktion och logistik. Snart kommer Rittal också att erbjuda en 24-timmars leveransservice inom hela Europa. För att hålla detta löfte måste varje produktionssteg vara en del av den mycket komplexa värdekedjan. Visionen är att varje kundbeställning automatiskt ger produktionshanteringssystemet i Rittershausen information som leder till produktion.