“Håll koll på inköpschefsindex – och Trumps twitterkonto”

januari 7, 2019 Ekonomi , Inköp , Intervjun , Produktion
“Håll koll på inköpschefsindex – och Trumps twitterkonto”

Olof Manner, analyschef på Swedbank. Foto Swedbank

– Jag är inne på Trumps twitterkonto säkert 50 gånger om dagen för att se när nästa missil kommer, säger Olof Manner, analyschef  på Swedbank, som inledningstalade om ekonomiska makrotrender på Silf Supply Chain Outlook. Han pekade ut fyra viktiga makrotrender och betonade att inköpsindex är den första indikationen på konjunkturförändingar.  

 

Vi står inför ett skifte i konjunkturen, men där det är oklart om det handlar om en utplaning eller en krasch – det slog Olof Manner, chef för Analysen på Swedbank, fast vid Silfs konferens Supply Chain Outlook på Vinterträdgården den 29 november, där digitalisering stod i fokus.

– Här är det viktigt att hänga med i vad som händer i inköps- och produktionsindex, det är den första indikationen vi får på förändringar i konjunkturen.

Swedbank är samarbetspartner till Silf i att ta fram Inköpschefsindex, och i det arbetet är Olof Manner högst engagerad.

– Inköpschefsindex är en väldigt bra, och framförallt tidig, konjunkturbarometer. Vi behöver så många kanaler in i den som möjligt. Jag vill uppmana alla som arbetar med inköp att vara med i Silf och bidra till indexet. Då får vi det statistiska materialet vi behöver för att leverera bra prognoser.

En annan sak man bör hålla koll på är Donald Trumps Twitterkonto, menar han.

– Vi har idag en värld där kommunikationen från världens mäktigaste nation momentant kommer från Twitter, och då måste man vara med även där.

 

Olof Manner berättade om läget i värdsekonomin vid Silf Supply Chain Outlook i Stockholm i november. Foto Hilda Hultén

Många frågetecken

Olof Manner pekade ut en rad orosmoment i världspolitiken.

– Just nu måste jag säga att det finns väldigt många frågetecken, när det gäller Sverige är naturligtvis regeringsbildningen det första, där vi sitter med en tjänstemannabudget genom vilken politikerna inte kan jobba med de stora, viktiga reformer som behövs för att skapa tillväxt.

– Vi har inte råd att vänta: ju längre tid det här tar, desto större risk. Och blir det sedan en svag regering med mycket kompromisser kan viktiga reformer inte gå att få igenom.  

Enligt Olof Manner är den svenska ekonomin extra känslig för handelshinder och konjunktursvängar.

– Sverige har en ekonomisk omloppsbana som Pluto runt solen, det går fort åt bägge hållen. Vår ekonomi är väldigt handelsberoende: stora svenska företag kan snabbt öka och mata ut produktion när ekonomin går bra, men drabbas hårt när konjunkturen går ned.

När det gäller 2019 tror Olof Manner på en svalare konjunktur.

– Vi och de flesta andra bedömare tror vi att vi kommer att se en avmattning av ekonomin under 2019.

 

Räntorna är på väg upp och konjunkturen kommer att sjunka under 2019, tror Olof Manner. Foto Hilda Hultén

Saknas europeiskt ledarskap

Ett stort frågetecken gäller hur det ska gå med Brexit.

– Arbetet med Brexit har gått från klarhet till klarhet, och det verkar som om Theresa May och EU är överens. Sen gäller det för May att få igenom den här överenskommelsen,  det är inte säkert att hon lyckas. Men det är en viktig fråga för Sverige, Storbritannien är en viktig handelspartner för oss.

Ett annat orosmoln är att EU blivit svagare, menar Olof Manner.

– Angela Merkel som varit EUs tunga ledare har blivit svagare på hemmaplan och har aviserat att hon inte kommer att sitta en mandatperiod till. Macron, som man hoppats på som EUs kronprins efter Merkel har också blivit svagare på hemmaplan. EUs ledarskap är erroderat – och det i en värld där USA tagit ett steg ifrån Europa och hotar med handelshinder och tullar. Det hade varit önskvärt med ett starkt europeiskt ledarskap nu.

Situationen i Italiens ekonomi är också oroande, menar han.

– Italien har en väldigt hög statsskuld och har lämnat in ett, milt uttryckt, vidlyftigt budgetförslag. Om räntorna går upp kan det snabbt gå utför.

 

Räntor på väg upp

Olof Manner beskrev sitt och andra ekonomiska analytikers jobb som att ge de som lyssnar ett sjökort, med utpekade hinder och grund. Han pekade därefter ut fyra makrotrender som påverkar värlsdsekonomin.

– Två av dem är vi på väg ut ur, och vi är på väg in i två andra. Känner man till dem så kan man navigera och röra sig fortare framåt.

Den första trenden är ränteläget.

– Vi har haft 30 år av fallande räntor, men nu har vi nått botten och det kommer att svänga. USA har redan börjat höja räntorna och vi tror att Riksbanken kommer att höja räntan redan i december (Manner hade rätt, den 20 december höjde Riksbanken räntan från-0,5 till -0,25 procent, reds anm). Men det är en utmaning, särskilt att balansera mellan stimulans- och inflationsmålen.  

Det blir dock ingen snabb ränteökning.

– Ingen tror att räntorna kommer gå upp väldigt snabbt, belåningsgraden är för hög, både på statsnivå i hela Europa  och privat i Sverige

Det låga ränteläget, i kombination med den andra makrotrenden att världens  centralbanker sedan Lima-krisen för 10 år sedan, stimulerat ekonomin genom att köpa statsobligationer, globalt för 10 000 miljarder dollar.

– De här pengarna har letat sig ut i det finansiella systemet och bland annat drivit upp priserna på fastigheter. Men nu har många centralbanker sagt att man ska sluta med det här, och det kommer att får stora konsekvenser för marknadsekonomin.

 

Åldrande befolkning

Den tredje makrotrenden Olof Manner nämnde, som pågått ett tag, var den stora demografiska förändringen.

– Det som händer nu är att “The baby boomers”, eller köttberget som de lite elakt kallats, nu lämnar arbetslivet och går in i pension. Den äldre delen av befolkningen ökar, samtidigt som  låga fertilitetstal i många i-länder gör att återväxten på arbetskraft är för låg.

För att hålla befolkningen på en konstant nivå behöver varje par skaffa i snitt 2,1 barn, men så är sällan fallet.

– Sverige har relativt höga fertilitetstal för EU, med 1,9 barn per par. Japan har bara 1,1 barn per par. De närmaste åren kommer länder som Japan, Kina och EU i Stort att tappa en tredjedel av sin arbetsföra befolkning. Det är vad man i Göteborg skulle kalla för IBG – ingen bra grej.

För att försörja den växande, åldrande delen av befolkningen kommer gäller det att samhället skapar en förmåga sätta både nyanlända och unga i arbete fortare.

– Köttberget kommer fortsätta möla sig igenom decennierna, de har haft det gott ställt och lever länge. Sen är det inte en jävel som vill stöta sig med dem, inga politiker kommer våga försämra villkoren för de gamla för de är en stor, viktig väljargrupp. Det här är en trend som kommer att pågå i minst 15-20 år.

 

Trend 4 –  klimatet

Den fjärde och sista makrotrenden att hålla koll på enligt Olof Manner är klimatförändringar och miljö.

– Vädret är mer volatilt idag, frågan är hur det påverkar svenska exportvaror och hur investeringarna kommer att förändras i takt med att klimatet förändras. Det vi vet är att det kommer att få stor betydelse.

En uppskattad fråga från publiken på Silf Supply Chian Outlook gällde om Olof Manner skulle rekommendera företag att jobba med att “hedgea” sig mot väder – alltså investera strategiskt för att minska riskerna med väder- och klimatförändringar.  

– Den här frågan gav mig ett halleluja moment. Ja, absolut, och jag tror att många försäkringsbolag önskar att de hade hedgeat sig mot “freaky weather”. Det här kommer väldigt fort.

Text: Hilda Hultén