Posten köper gasdrivna lastbilar

juni 12, 2013 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

Snart kommer två metandieseldrivna lastbilar att börja rulla åt Posten. Genom att använda flytande metangas i dieselmotorer blir det möjligt att köra gasdrivna lastbilar vid tyngre och längre transporter. De nya lastbilarna är dyrare i inköp, men ett bättre miljöval.

Sverige, Holland och Storbritannien är först ut med att köpa lastbilar av nya den modellen Volvo FM MethaneDiesel. Investeringen är möjlig genom att infrastrukturen för flytande gas är mest utbyggd i dessa länder.

Metangas i flytande form är inte lika utrymmeskrävande som komprimerad gas, vilket gör att varje lastbil kan ta med sig mer bränsle och därmed längre körsträcka per tank. Det går att köra ca 50 mil på en tankning med gas.

I Sverige finns ännu ett begränsat antal tankställen med flytande gas men flera nya tankställen är på gång. Om gasen tar slut kan lastbilen köras på diesel. Det går däremot inte att köra med gas i en vanlig dieselmotor. Lösningen är att gasen trycks in i motorn, tillsammans med förbränningsluften. Då räcker det med att en mindre mängd diesel sprutas in för att starta förbränningen.

– Miljöaspekten är viktig för oss på Posten och vi tittar hela tiden på nya sätt att minska koldioxidutsläppen. Sedan tidigare kör vi elhybridfordon och fordon som körs med BioDME, ett bränsle som utvinns ur en biprodukt från tillverkning av pappersmassa. I och med köpet av metandieselbilar ska vi nu gå från test till att använda serietillverkade fordon. Förhoppningsvis tycker vi att tekniken är så bra att vi vill köpa in fler, säger Henrik Boding, miljöansvarig för Postens logistikverksamhet i Sverige.

Posten har köpt en trailerdragare och en påbyggd fjärrbil med 18 pallplatser. Fordonen kommer nu att testas i region Väst, där gasinfrastrukturen är bäst i landet. Lastbilarna kommer ingå i det ordinarie transportarbetet samt i projektet Green Corridor in the North Sea Region.

– Metandiesellastbilarna passar extra bra vid långväga transporter, eftersom gasandelen då blir större, jämfört med dieselförbrukningen. Med lättare last och i stadstrafik blir dieselandelen högre och miljövinsten mindre. Eftersom varje lastbil
kostar betydligt mer i inköp än vanliga lastbilar, finansierar externa bidrag hälften av merkostnaden. Resten kommer från PostNords Klimatfond, säger Henrik Boding


Läs mer