Regeringen vill ha ny cabotageutredning

juni 12, 2013 Åsikt , Produktion , Transport

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att kontrollera hur reglerna sköts vid cabotagetransporter.

Uppdragen om nya kontroller av transportbranschen avlöser varandra. Utredningar och förslag leder ofta till beslut om nya utredningar, men leder förhoppningsvis till slut fram mot förändringar.

Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen gjorde förra året en granskning av hur reglerna följs av chaufförer på de svenska vägarna.

Det resulterade i förslag om återkommande tillståndsmätningar, ökat riskvärderingssystemet till 2015, och att utreda polisens rätt att “klampa” fordon och hindra dem från fortsatt färd.

I våras lämnade Trafikutskottet flera förslag för att få bättre ordning på vägarna.

Transportstyrelsen har nu fått i uppdrag att göra en fördjupade analys om det finns särskilda problem med cabotagetrafiken.

– Jag träffar regelbundet människor som jobbar på vägarna i Sverige och det är en samstämmig oro jag möter. Den olagliga trafik som förekommer på vägarna försämrar konkurrensen och skapar ett dåligt rykte för företag som gör rätt för sig, men det finns undantag som svärtar ner ryktet för både taxi- och lastbilsverksamheten, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har nu också fått i uppdrag att se över möjligheten för poliser att ”klampa” fordon och tvinga dem att stanna i väntan på böter. Uppdraget blir att reda ut vilka konsekvenser det skulle medföra.

Det här är frågor som både Åkeriföretagen och Transport har arbetat med under många år och förbundssekreterare Markus Pettersson i Transport har tidigare påpekat att det är framsteg även för förbundets politiska avdelning att problemen lyfts i riksdagen och regeringen.

– Det är ett stort politisk genombrott, säger han.
 


Läs mer